Oljeselskapene fortsetter å kutte kraftig i oljeinvesteringene også i år. Etter et fall på rundt 15 prosent i fjor, viser nye anslag at årets investeringer vil falle med ytterligere 13-14 prosent.

Oljeselskapene anslår nå at årets investeringer vil bli på 163,9 milliarder kroner, sammenlignet med 189,6 milliarder kroner ifjor.

- Det viser at vi kommer til å få et tungt år også i 2016, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

 

Tror på rentekutt i mars

Aamdal anslår at nedgangen i investeringene blir noe kraftigere enn Norges Bank selv har lagt til grunn og mener de gir økt sannsynlighet for rentekutt allerede i mars.

- Den har antydet at det er litt større sannsynlighet for at det blir kutt i mars enn at det ikke blir kutt. Dette forsterker troen på rentekutt, sier Aamdal.

DNB Markets venter at Norges Bank kutter renten både på møtet i mars og i september, slik at renten når en bunn på 0,25 prosent.

 

Bremser ytterligere

Ifølge makroanalytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets ligger årets oljeinvesteringer an til å falle med 14 prosent sammenlignet med fjoråret. 

- Det var litt svakere enn ventet, men ikke noe dramatisk, sier Bernhardsen.

- Det betyr at oljebremsen vi har hatt gjennom 2015, og som vi visste skulle være godt tilstede også i 2016, blir litt kraftigere enn hva vi så for oss.

Han tror likevel at bremsen fra oljeinvesteringene får mindre innvirkning i norsk økonomi i år enn ifjor.

- Selv om det fremdeles er en betydelig brems på norsk økonomi, så kom det verste draget på bremsen ifjor, sier Bernhardsen.

 

Tror på to kutt

Nordea Markets venter at Norges Bank kutter renten to ganger i år. Første kutt kommer i forbindelse med det neste rentemøtet i mars, spår Bernhardsen. 

Dagens tall for oljeinvesteringene bidrar imidlertid ikke dramatisk til å forsterke den prognosen, understreker Nordea-økonomen.

- Men samtidig begynner det å bli mange nyheter på nedsiden den siste tiden, sier Bernhardsen.

Han viser til at oljeprisen er betydelig lavere enn da Norges Bank holdt sitt forrige rentemøte i desember. Samtidig har rentene falt ute og vi har fått nye tall som viser at norsk bnp utviklet seg svakt mot slutten av fjoråret.

Samtidig er kronen omtrent på Norges Banks anslag. Ved flere av de siste rentemøtene har kronen vært mye svakere enn sentralbankens anslag og trukket i retning av høyere rentebane.

- Det er veldig mange ting som trekker ned og jeg tror vi kommer til å få en betydelig nedjustering av renteprognosen når vi kommer til mars. Jeg tror de både kutter og signaliserer at det skal kuttes ihvertfall en gang til og kanskje enda mer, sier makroanalytikeren.

- Vi tror på to kutt, men risikoen er at det kommer mer. Den har økt i det siste, legger Bernhardsen til.

 

Tror på nullrente

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets tror imidlertid at den norske styringsrenten kan bli kuttet helt ned til null allerede så tidlig som i september i år.

- Oljeinvesteringstellingen bare styrker våre forventninger om et rentekutt i mars. Vi venter også at styringsrenten vil nå null før årsslutt. Og gitt de svekkede utsiktene, kan dette godt skje så tidlig som i september, skriver Due-Andresen i en oppdatering fra Handelsbanken Capital Markets.

Hun peker på at anslagene indikerer et fall i årets oljeinvesteringer på 13,3 prosent fra ifjor til i år. For å finne den faktiske volumendringen må tallene justeres for prisvekst. Tall fra nasjonalregnskapet viser at det var en prisvekst på fire prosent innen olje- og gassinvesteringer ifjor. I år vil trolig prisveksten bli lavere, men på grunn av et overheng fra ifjor anslår Handelsbanken en prisvekst på to prosent.

- Et fall på 13,3 prosent i nominell verdi vil dermed medføre et reelt fall på 15 til 16 prosent. Dette er klart på nedsiden av Norges Banks anslag om et reelt fall på 11 prosent.

Due-Andresen peker på at fallet i oljeinvesteringene kommer på toppen av svake bnp-tall for slutten av fjoråret.

- Til sammen vil dette føre til en betydelig revidering av Norges Banks produksjonsgap, som i sin tur medfører en nedjustering av rentebanen, skriver Due-Andresen.

 

Følg markedene i DN Investor

Les også:

- Det vil ikke bli noen avtale om produksjonen  

Telenor er nærmere 5G

Vimpelcom-bestikkelser skal tilbake til Usbekistan

Se DNtv: Er dette Norges nye stjernerestaurant?

 

Er dette Norges nye stjernerestaurant?
Onsdag drysser Michelin-guiden sine stjerner over Norden. Får restaurant Kontrast en?
02:46
Publisert:

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.