De fem økonomene i DNs makropanelet er på tampen av året enige om én ting: De ble alle tatt på sengen av det kraftige oljeprisfallet i 2014.

Siden sommeren har oljeprisen falt med rundt 40 prosent, noe som bare har forsterket bildet av avtakende aktivitet på norsk sokkel.

Oljeinvesteringene er nå ventet å falle med mellom 15 og 20 prosent til neste år, etter flere år med nye rekordnivåer.

- Tusenkronerspørsmålet er hvordan de indirekte effektene slår inn på resten av økonomien. Hvordan økt arbeidsledighet vil påvirke privat konsum - med noe lavere rente - blir avgjørende for norsk økonomi, sier porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

- I tillegg spørs det hvor kjapt de positive effektene av svak krone slår inn, da for spesielt for turistnæringen og konkurranseutsatt industri, sier han.

Dette er makropanelet: Se faktaboks nederst i saken!

«Dessverre svakt»

Makropanelet er samlet på fasjonable Tjuvholmen i Oslo. Her er lite som tyder på nedgangstider i Norge.

Dresskledde mennesker haster hjem fra jobb og restaurantene er i ferd med å fylles opp. Det er ikke spart på julepynten, som lyser opp gatene mellom et nyåpnet kjøpesenter.

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets er imidlertid ikke i tvil:

- Skulle ønske julebudskapet mitt hadde vært lystigere, men dessverre blir 2015 svakt. Det er udiskutabelt, sier han.

Syed peker på ringvirkningene når oljenæringen fortsetter å svekke seg.

- Arbeidsledigheten vil stige, men neppe veldig mye ettersom arbeidsinnvandringen vil avta. Lønnsveksten vil avta, sier han.

Også seniorøkonom Kjersti Haugland understreker at oljefallet får konsekvenser i økonomien.

- Det vil ramme de mange fastlandsbedriftene, både i industrien og i tjenesteytende sektor, som har nytt godt av sterk etterspørsel fra norsk sokkel det siste tiåret. På den andre siden vil eksportbedriftene som ikke er knyttet til olje oppleve en lettere situasjon, siden etterspørselen ute er økende og kronen vil forbli svakere enn normalt, sier hun.

Følg oljeprisen på DNs børs- og markedssider

Ikke krise

«Det er ingen krise», gjentok finansminister Siv Jensen (Frp) fem ganger i et intervju med DN nylig. Dagen før (18. desember) hadde markedet opplevd de største endringene i kronekursen på 30 år.

Makropanelet deler oppfatningen, men er samtidig tydelige på at vi går nye tider i møte.

- Ingen krise, men likevel et kraftig omslag i forhold til hva vi har vært vant med de siste årene, sier Chen.

Han anslår en vekst i verdiskapningen, målt i bruttonasjonalprodukt (bnp), på rundt 1 prosent til neste år, noe som er det laveste nivået siden finanskrisen.

Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets er ørlite mer optimistisk:

- Vi venter at veksten i fastlandsøkonomien avtar fra 2,5 prosent i år til 1,2 prosent neste år, sier hun.

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management legger seg på samme linjen. 

- Norsk økonomi er på vei inn i en nedgangskonjunktur. Jeg tror veksten i fastlands-bnp blir rundt 1,25 prosent, hvilket er en halvering sammenlignet med veksten i 2014, sier han.

«One off»

Wilhelmsen mener svak vekst hos handelspartnere kommer på toppen av fallet i oljeinvesteringene.

- Jeg venter fortsatt nokså svak vekst blant våre nærmeste handelspartnere - Sverige og euroområdet. Arbeidsledigheten vil derfor øke. Dette, sammen med fallet i oljeprisen, vil motivere til en fortsatt høy sparerate blant husholdningene. Veksten i privat konsum blir derfor moderat, tror han.

Dette er ifølge sjefstrateg Erica Blomgren i SEB Norge et veldig viktig poeng. I dag er det egentlig husholdningene som sitter med nøkkelen, hevder hun.

- Norsk økonomi vil bli mer avhengig av privat konsum og ikke-oljerelatert eksport, sier Blomgren og fortsetter:

- Høsten 2013 førte  redselen for et kraftig fall i boligprisene til at mange valgte å øke sparingen i stedet for å konsumere. Likevel ble det ikke så farlig som mange fryktet. Jeg tror mange overdriver risikoen. AS Norge vil fortsette å gå solid.

Syed understreker på sin side at han ikke tror på et «paradigmeskifte».

- Store kostnadskutt, effektivisering og andre konsolideringer i oljenæringen vil  gjøre at næringen står mer bærekraftig stilt til videre vekst. Altså blir 2015 en slags «one off». Svekkelsen blir ikke langvarig. Det vil også hjelpe med bankutlånsrenter som vi tror vi falle i store deler av 2015, samt mulig finanspolitiske tiltak, sier han.

2. juledag på DN.no: Slik påvirker vekstnedturen din økonomi

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.