Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,8 prosent fram til utgangen av august, opp fra 5,7 prosent måneden før.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag.

- Oppsiktsvekkende kan vi ikke kalle det. Litt overraskende, sier seniorøkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken Capital Markets til DN om tallene.

På forhånd var det ventet at kredittindikatoren (K2) ville vise en årsvekst på 5,7 prosent ved utgangen av august, ifølge gjennomsnittet av estimater TDN Finans har innhentet fra fem økonomer.

Seniorøkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken Capital Markets.
Seniorøkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken Capital Markets. (Foto: Mikaela Berg)

Vi lånte mer

For Norges Bank er husholdningenes låneopptak det viktigste å følge med på fra Kredittindikatoren.

- Der fikk vi en aldri så liten nedgang i vekstraten, påpeker Mork.

Gjeldsveksten til husholdningene utgjorde 2832 milliarder kroner - en oppgang fra 2821 milliarder kroner i juli.

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak.

Dette beløp seg til 3864 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 6,1 prosent fram til utgangen av august, opp fra 5,6 prosent ved utgangen av måneden før.

- Det er kanskje verdt å merke seg at Norges Bank venter, kanskje ut fra boligprisutviklingen, at vekstraten for kreditten til husholdninger skulle ta seg opp ganske raskt, og nå opp til syv prosent før året er omme. Her har vi beveget oss i motsatt retning, påpeker Mork.

Han legger imidlertid til at dette fremdeles kan forandre seg.

- August-tallene er ikke tall for slutten av året, så vi kan ikke trekke noen endelige konklusjoner ut av det, sier Mork.

- Sier lite

Oppgangen i gjelden skyldes i hovedsak økt opplåning i næringslivet.

I august utgjorde den innenlandske bruttogjelden til ikke-finansielle foretak 1572 milliarder kroner, opp fra 1560 milliarder i juli. Tolvmånedersveksten var 4,2 prosent fram til utgangen av august, opp fra 3,4 prosent måneden før.

Men disse tallene både svinger en del og inneholder en del forstyrrende momenter, ifølge Mork.

- Denne statistikken omfatter bare kreditt fra innenlandske kilder. Hvis de for eksempel skifter finansiering fra utenlandske til innenlandske, får vi oppgang i kredittgivningen, slik vi fikk nå. Det sier oss veldig lite, sier sjeføkonomen.

Marginal endring

Kredittveksten overrasket på nedsiden i både juni og juli.

Det mener økonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets skjedde som følge av til dels markerte fall i gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak.

- På den annen side har gjeldsveksten til husholdningene fortsatt å holde seg stabil, skriver han i morgenrapporten.

Hov ventet kun marginale endringer i gjeldsveksten for både husholdninger og ikke-finansielle foretak, og anslo - i likhet med konsensus, en uendret samlet kredittvekst, på 5,7 prosent fra på samme tid i fjor.

Les også: Dette er Model X

Hyttedrøm ble økonomisk mareritt

Disse bransjene merker først at det snur

 

Se også:

Så raskt åpner hun østers:

Så fort åpner hun østers
Maria Petersen er nybakt mester i Norwegian Oyster Battle. Se hvor raskt hun åpner ti østers.
01:26
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.