Innkjøpssjefs-indeksen norsk PMI viser fortsatt oppbremsning i norsk økonomi, tross noe bedring fra mars til april.

- Innkjøpslederne opplever at det spesielt er ordreinngangen som har økt, hvorav hjemmemarkedet har hatt en markert stigning. De opplever at eksportmarkedet har en redusert nedgang, uttaler Svein-Egil Hoberg i NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk.

Norsk PMI steg fra 46,7, til 48,0 i april.

Verdi under 50 indikerer at aktiviteten i norsk industri nå fortsetter nedover i et noe saktere tempo. Ifølge landets innkjøpssjefer er det hovedsakelig en økning i ordre- og sysselsettingsindeksen som trekker indeksen opp.

Delindeksen for ordreinngang steg fra 49,3, til 51,2 i april. Det utgjør dermed den høyeste indeksverdien siden januar.

- Tallene kan tyde på at ordreinngangen nå øker, men det er viktig å huske på at ordreindeksen har vært gjenstand for sterke svingninger de siste månedene, sier Hoberg.

Ordreinngangen på hjemmemarkedet er på sitt høyeste nå siden mars 2014, og de ferske PMI-tallene tyder på at industriaktiviteten vil falle omtrent like mye i 2. kvartal som i 1. kvartal 2016, ifølge NIMA.

- At leveringstiden fra leverandører øker, kan være et tegn på at kapasitetsutnyttelsen har økt hos leverandørene. Nedgangen i lagernivået kan også støtte dette resonnementet, sier Hoberg.

Produksjonsindeksen ligger nå på 48,1. Tegnene som tydet på stabilisering rundt 50 i begynnelsen av året er dermed visket bort. Sysselsettingsindeksen steg fra 41,6 til 44,0 og tyder på at industrisysselsettingen fortsatt faller.

- Sysselsettingsindeksen er på nivået man opplevde i fjor høst, noe som også støttes fra blant annet SSBs sysselsettingstall for industrien, sier Hoberg.

Følg markedet på DN Investor

Les også: Asia i dag: Kina femdobler oljelagrene under oljekrisen

Oljegiganter dropper fusjonsplaner

Puerto Rico misligholder statsgjeld (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DNtv:
– Vi må leve i et minnesmerke
Maria Holtane-Berge er en av de nærmeste naboene til det planlagte Utøya-minnesmerke på Sørbråten. Hun og familien fortviler etter at regjeringen har bestemt at minnestedet skal plasseres her til tross for store protester fra naboer.
04:37
Publisert:

Årets mest eksklusive cabriolet
I Mercedes-AMG S 63 cabriolet får du en voldsom motor med voldsom lyd til en voldsom pris.
02:04
Publisert: