OECD advarer Norge om at avkastningen fra oljefondet fremover kan kommer til å bli mye svakere enn vi har sett for oss.

- Gitt muligheten for at avkastningen kan bli lav, så bør Norge tenke på hva det har råd til. Norge har dårligere råd enn dere trodde da oljeprisene var 50 eller 100 dollar fatet, sier visedirektør Bob Ford i OECD til DN.

Mandag overleverte han OECDs rapport om norsk økonomi til finansminister Siv Jensen (Frp).

Fire prosent kan være for mye

Handlingsregelen åpner for at Jensen hvert år kan bruke den løpende realavkastningen fra fondet, anslått til fire prosent, over statsbudsjettet.

Siden fondet ble opprettet i 1998 og frem til utgangen av tredje kvartal ifjor har den årlige realavkastningen vært litt under fire prosent, nærmere bestemt 3,55 prosent.

Ford stiller spørsmål om det vil være realistisk å oppnå noe i nærheten av fire prosent også i årene som kommer.

- Hvem vet i dagens omgivelser med superekspansiv pengepolitikk, hvor formålet er å presse rentene ned, samtidig som folk snakker om en global spareoverflod? Dersom det fortsetter de neste 20 årene, så tror jeg ikke det er realistisk, sier Ford.

Lav oljepris og lav avkastning kan over tid redusere handlingsrommet til Jensen og kommende finansministre. I dag ligger oljeprisen 160 kroner under nivået som departementet anslo i statsbudsjettet for i år.

Ifølge DNs beregninger, som ble presentert i utgaven mandag, vil to tredjedeler av Norges oljeformue som fremdeles ikke er tatt opp fra havbunnen forsvinne dersom oljeprisen blir liggende 160 kroner lavere enn regjeringen selv har anslått i sine prognoser.

Les også: To tredjedeler av oljeformuen kan ryke dnPlus (DN+)

Dersom man legger til grunn at oljeprisen holder seg lav og avkastningen fra oljefondet blir på rundt to prosent årlig i de neste 15 årene, vil Norge kunne havne i en situasjon der handlingsrommet innenfor fireprosentbanen reduseres allerede i år, viser beregninger fra Finansdepartementet som OECD viser til i rapporten. (se den nederste, stiplede linjen i grafikken).

 

Ford minner om at den faktiske oljepengebruken de siste årene har ligget godt under de fire prosentene som handlingsregelen tillater. I år er bruken anslått å være på 2,8 prosent.

- Man har ikke holdt seg til fireprosentregelen og det er en vurdering vi er enige i. Delvis fordi oljefondet har vokst så raskt at det ville gitt en altfor sterk finanspolitisk impuls. Men også fordi fire prosent ikke er veldig sannsynlig i fremtiden, sier Ford.

Anbefaler «fartsgrenser»

I en situasjon med lav oljepris og lav avkastning fra fondet vil en rask retur til en årlig oljepengebruk på fire prosent av fondet kunne føre til at pengebruken må kuttes allerede fra 2020 av, viser rapporten (se pilen som viser "Rask innfasing av oljepenger" i grafikken).

OECD ber derfor regjeringen om å bruke «fartsgrenser» i pengebruken, slik Thøgersen-utvalget anbefalte ifjor høst. Helt konkret anbefaler OECD at regjeringen allerede nå signaliserer en bane som viser hvordan pengebruken gradvis økes opp mot fire prosent igjen over det neste tiåret (se "Gradvis innfasing av oljepenger" i grafikken).

- Norge har fremdeles råd til mye. Det er fremdeles et rikt land og kommer ikke til å ende opp i fattigdom. Men det er kanskje en justering som må gjøres dersom et slikt scenario oppstår, sier Ford.

- Betydelig handlingsrom

Finansminister Siv Jensen (Frp) understreker at regjeringen fremdeles har stort handlingsrom for å møte utfordringene som oljenedturen fører til i norsk økonomi.

- På kort sikt sier både OECD og regjeringen at vi har et betydelig handlingsrom i finanspolitikken. Og det skal vi være glade for at vi har. Nettopp fordi vi har et solid oljefond, som opptrer som en buffer, gjør at vi har et større handlingsrom i finanspolitikken enn det andre land ville hatt hvis de hadde støtt på tilsvarende endringer som vi nå gjør, sier Jensen til DN.

Hun vil imidlertid ikke si noe nå om det kan bli aktuelt å kutte målet for forventet avkastning fra oljefondet til under fire prosent.

- Dette er spørsmål som regjeringen vurderer hvert år før vi legger frem rapporten om Statens pensjonsfond utland. Vi har varslet mange ulike tema for gjennomgåelsen som kommer denne våren. Hva vi konkluderer med og anbefaler får du vite når vi legger frem rapporten, sier Jensen.

Les også om:

- Selvfølgelig fikk kronen juling  

Nyutdannede rømmer til konsulentbransjen dnPlus  

Det har kun skjedd tre ganger siden 1960 - nå skjer det igjen  

Se DNTV: Tips til hva du skal se etter på  visning

Tips til hva du skal se etter på visningen
Dette må du se sjekke før du bestemmer deg for å by på en bolig
02:41
Publisert:
 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.