- Det er rom for å bruke mer oljepenger, så lenge vi bruker dem fornuftig, sier Gjermund Hagesæter, finanspolitisk talsmann i Frp, til Dagens Næringsliv.

Tirsdag la Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) frem en ny rapport som viste at 2015 kan bli et år med den laveste veksten siden finanskrisen.

Direktør for økonomisk politikk Dag Aarnes ber nå regjeringen ta krisegrep for å hindre noe av nedturen. Til Dagens Næringsliv sier han at «forsering av offentlige investeringsprosjekter vil kunne være en god idé».

Aarnes er ikke alene om å tenke i disse baner:

Seniorforsker ved Frischsenteret og medlem av DNs rentepanel, Knut Røed, mener det er bedre å stimulere norsk økonomi gjennom statsbudsjettet enn i form av lavere renter. I tirsdagens utgave av DN ba han finansminister Siv Jensen forberede en tiltakspakke allerede i dag.

Frps Hagesæter stiller seg åpen for forslagene om å blant annet fremskynde investeringer i jernbane og annen infrastruktur.

- Dette er noe vi må vurdere fortløpende i tiden fremover, sier han.

- Kan gi rom

Erna Solberg og Siv Jensen satte ny rekord i oljepengebruk da de la frem statsbudsjettet i oktober – med 17,3 milliarder mer enn foregående år.

Likevel var nær 40 prosent av Frps lokallagsledere misfornøyd med hvor mye penger den blå regjeringen hentet fra Oljefondet i forslaget, viste en undersøkelse Dagens Næringsliv gjennomførte i høst.

Hagesæter viser til at opposisjonen på den andre siden har kritisert pengebruken - og fryktet at økonomien stimuleres for mye.

- Men siden har jo bare kronen falt og rentene tendert nedover, påpeker han.

- Kan oljenedturen bli partiets mulighet til å gjennomføre mer av sin politikk raskere?

- Oljeprisen er nå på et mye lavere nivå enn de fleste fryktet for kort tid siden. Mye tyder på at den blir liggende veldig der i lang tid og kan falle ytterligere. Det vil gå utover aktiviteten innenfor olje og oljeservice, sier Hagesæter og fortsetter:

- Det kan gi rom til å investere: At det kan være fornuftig å bruke mer penger på infrastruktur og den type investeringer. Mer til vei og bane er Frp-politikk. Så ja, du kan si at oljenedgangen vil kunne medføre at vi får gjennomført mer av vår politikk.

- Annen situasjon

Hagesæter står samtidig fast ved at regjeringen etter forhandlingene sitter med et budsjett som er godt tilpasset de utfordringene Norge står overfor.

- Så er det alltid slik at virkeligheten og verden kan bli verre enn fryktet. Det ser det for så vidt ut som at det kan bli. Da må vi revurdere dette, sier han.

Frp-politikeren understreker at det er andre hensyn, særlig pengepolitikken, som kan trekke i en annen retning. Dette er også noe Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen er opptatt av.

Hun frykter nå at Frp vil trykke på gassen for tidlig.

- Situasjonen er en annen nå enn i 2008 fordi nedgangen er så spesifikt knyttet til oljesektoren. I en slik situasjon må vi være forsiktige med å sette i gang tiltak som kan svekke konkurranseevnen til annen eksportrettet industri og gjøre omstilling vanskeligere, sier Marthinsen til DN.

Hun ser riktignok ikke bort fra at utviklingen kan komme dit at tiltakspakker blir nødvendig for å stimulere etterspørselen.

- Men jeg blir bekymret hvis et ønske om å gjennomføre mer Frp-politikk raskere gjør at man trykker på den store knappen for tidlig, sier Marthinsen.

Les mer på DN.no: 
Frykter masseoppsigelser
Asia i dag: Mer smerte i vente for Kina
- En haug med folk som tror de kan få vanvittige summer for helt vanlige telefonnumre  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.