Norwegian fikk - ikke overraskende - et resultat før skatt på minus 703 millioner kroner i fjerde kvartal.

Underskuddet skyldes i stor grad sikring av drivstoff for 2016 og svak norsk krone.

Takket være overføringen av store deler av Norwegians flyflåte til datterselskapet Arctic Asset Aviation Ltd. (AAA), har imidlertid verdien av flyene økt i takt med dollaren. Dette har gitt en positiv effekt på 88 millioner kroner på egenkapitalen for fjerde kvartal og 421 millioner kroner på helårsbasis.

For fjerde kvartal omsatte Norwegian for vel 5,3 milliarder kroner, en økning på 16 prosent fra tilsvarende kvartal året før.

Den største økningen kom i trafikken internasjonalt med 19 prosent, mens også innenriksruter i Skandinavia har hatt en positiv utvikling med fem prosent økning. Fyllingsgraden økte med 4 prosentpoeng til 85 prosent, hvilket betyr svært mange fulle fly og få tomme seter i luften for Norwegians del også i fjerde kvartal.

6,13 millioner passasjerer fløy med Norwegian dette kvartalet, noe som utgjorde en passasjervekst på 9 prosent.

Kraftig forbedring i 2015

Fulle fly, en fortsatt flåtefornyelse og moderat kapasitetsvekst preget 2015 for Norwegian.

Gjennom hele året rapporterte selskapet en svært høy fyllingsgrad som på årsbasis utgjør hele 86 prosent. Resultatforbedringen før skatt utgjør 1,7 milliarder kroner sammenlignet med året før.

Årsresultatet før skatt (EBT) for 2015 ble 75 millioner kroner. Tallet er sterkt påvirket av et urealisert tap på sikring av drivstoff for 2016 og 2017 som utgjør hele 800 millioner kroner. Korrigert for slik urealisert sikring ble resultatet før skatt i 2015 875 millioner kroner, hvilket er en kraftig forbedring fra et underskudd på 1.168 millioner året før.

Omsetningen kom opp i 22,5 milliarder kroner - en vekst på 15 prosent. Kapasiteten (ASK) økte med 5 prosent, noe som illustrerer at 2015 var en hvileskjær i Norwegians ekspansjon, forklart med at flere eldre fly ble faset ut samtidig med at nye kom inn i flåten. Fyllingsgraden ble imidlertid hele 86 prosent på årsbasis, en økning på 4 prosentpoeng fra foregående år. Nærmere 26 millioner passasjerer reiste med Norwegian i 2015, en økning på 7 prosent fra 2014.

- Straffes hardest

- Vi går inn i 2016 med gunstige drivstoffsikringer og en av Europas nyeste flyflåter. Det er en betydelig konkurransefordel. Generelt ser vi også en god etterspørsel etter flyreiser. Samtidig skaper en uforutsigbar politisk beslutning om en ny flyavgift i Norge usikkerhet for hele flybransjen. Det er et tankekors at det selskapet som har de laveste utslippene ser ut til å straffes hardest, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos.

Norwegian Air Shuttle var ventet å legge frem en ebitda på -341 millioner kroner for fjerde kvartal 2015, mot -870 millioner kroner i samme kvartal året før.

Det viser gjennomsnittet av estimater SME Direkt har hentet inn for TDN Finans blant 12 analytikere.

Det var ventet et resultat før skatt på -722 millioner kroner.

Norwegian kunngjorde denne uken at flyselskapet vil opprette ny base i Roma denne våren: Ny Norwegian-base i Roma

Nye innenriksruter i Spania og ruter mellom Karibia og USA påvirket passasjertallene til Norwegian positivt ved inngangen til 2016: Karibia-satsing gir Norwegian-løft

 

NORWEGIAN(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.