Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Basert på erstatningsutbetaling­ene fra staten, dreper ulven mindre sau enn før i Norge. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix
Basert på erstatningsutbetaling­ene fra staten, dreper ulven mindre sau enn før i Norge. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix les mer

Arbeidsliv

Regjeringen vil felle flere ulv, men det er fire andre dyr som tar flere sauer enn ulven

Staten betaler ut stadig mindre erstatning for sau tatt av ulv. Antallet sauedrap begått av gråbein, har falt i flere år.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

– Det er fordi 1000 bruk i ulvesonene har sluttet med sau eller har lagt ned. Ulveplagen er verre en noensinne, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Han avviser at sterkt fall i antall omsøkte rovdyrerstatninger og utbetalinger etter ulveskade skyldes at ulven er blitt mindre grådig. 

Jevnt nedover

Fredag formiddag ble det klart at regjeringen åpner for å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv, melder NTB.

Men ulven er langt fra noen versting i norsk natur.

I 2013 betalte staten ut 74,9 millioner kroner for rovdyrskade på sau. Vel 2000 søknader om erstatning kom inn, og drøye 30.000 sauer og lam ble ifølge Miljødirektoratet godkjent som rovdyrdrept. Ulven fikk skylden for 11 prosent av disse.

Erstatningsutbetalingene har siden gått jevnt ned. For 2016 kunne klima- og miljøminister Vidar Helgesen nøye seg med å betale ut 44,9 millioner kroner for drøye 17.000 sauer og lam. 

Kongeørn verre enn ulven

Ulven er langt fra største skadevolder i rovdyrerstatningsstatistikkene. Kongeørn (1400) tok faktisk flere lam enn ulven (1236) basert på skadekompensasjonene fra staten i fjor. 

     Jerven er verst; den er funnet skyldig i 33 prosent av sauedrapene som ga statlig erstatning i 2016. Gaupe (21 prosent) og Bjørn (15 prosent) ligger også godt foran ulven.

Angriper Helgesen

Klima – og miljøminister Vidar Helgesen har hatt ekspresshøring om en lovendring som skal åpne for å avlive mer ulv. Fristen for å ytre seg gikk ut natt til tirsdag.

Stortingspartienes tidligere rovdyrforlik åpnet for å «ta ut» 47 ulver. Departement og statsråd ville redusere til 18 fordi man mente Norge kunne komme i heisen for brudd på den såkalte Bern-konvensjonen dersom man skjøt flere.

Statsråd Helgesen fikk kraftig påpakning av Stortinget for å la jus og konvensjoner rå – og beskjed om å komme tilbake med en ny vurdering. Det er en snuoperasjon med kjapp lovendring som skal åpne for mer og lengre jakt, som nå er til høring.

  – Helt unødvendig. Vi mener jusen allerede gir mulighet for å felle de 47 og at lovendringen ikke trengs. De 18 ulvene Helgesen mente kunne felles, var dessuten i områder utenfor ulvesonene – streifdyr, ifølge Skorge i Bondelaget. 

Bondelaget og flere andre sendte en ny ulvekritikk til Vidar Helgesen denne uken.

  

Per Skorge Vidar Helgesen Norges Bondelag Miljødirektoratet Sau Arbeidsliv
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.