Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Færre hos politidirektør Odd Reidar Humlegård i Oslo. Justisministeren vil ha folk i distriktene Foto: Hampus Lundgren
Færre hos politidirektør Odd Reidar Humlegård i Oslo. Justisministeren vil ha folk i distriktene Foto: Hampus Lundgren les mer

Arbeidsliv

Mest politivekst i Oslo

Politiets sentrale Oslo-organer har vokst langt mer enn politidistriktene under Solberg-regjeringen. – Nå er det slutt, sier justisminister Per-Willy Amundsen.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Under nærpolitireformen beordrer nå justisministeren at videre vekst skal skje ute i politidistriktene.

Det er særlig enheter som Kripos, Politiets utlendingsenhet, Politidirektoratet, Politihøgskolen, PST og politiets IKT-senter som har vokst de senere årene.

Særorganer og administrativ toppledelse har ifølge Politidirektoratets egen statistikk økt antallet årsverk med 1000 – eller 38 prosent – fra slutten av 2013 til slutten av 2016. Total bemanning i politidistriktene ellers er opp med rundt 640 årsverk – eller 5,4 prosent – de samme årene.

Enkelte politidistrikter rundt i landet har ligget nær flatt. Politidirektoratet begrunner den konsentrerte veksten i politiårsverk med utviklingen i kriminalitetsbildet og befolkningsveksten i sentrale strøk. Politiårsverkene omfatter også sivilt ansatte i etaten – i 2016 var det 6000 av disse. I sivile stillinger er veksten 13 prosent, mot 10 prosent for «rene» politistillinger fra 2013 til 2016.

I alt var det 16.414 årsverk i politiet ved utløpet av 2016.

Skal bli slutt

– Nei, den sentrale veksten skal ikke fortsette. Jeg har pålagt Politidirektoratet at alle 655 nyutdannede i 2017 og gjenværende fra 2016-kullet skal ansettes i distriktene. Det blir nullvekst i de sentrale organene, og Politidirektoratet skal kutte med syv prosent, sier justisminister Per-Willy Amundsen til DN.

Ifølge statsråden skal «alle få». Oslo og Øst politidistrikter får mest med 100 nye stillinger hver, mens Nordland og Troms får 32 stillinger.

Nytale

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum liker dårlig at det er de sentrale politiorganene som har fått den sterke personellveksten.

– Det har vært sentralisering i politiet. Politireformen er selvfølgelig videre sentralisering. Det er for så vidt hederlig å mene at dette er nødvendig. Men da får de si det rett ut. Ordet nærpolitireform er «nytale», og skjuler at mer enn 100 lensmannskontorer skal legges ned, sier Vedum.  

– Men jo større organisasjon, jo større byråkrati, legger han til.

Han tror dessuten sentraliseringen kan være enda mer påfallende enn tallene sier.

– Det har vært skrytt av nye stillingshjemler til mitt eget hjemmedistrikt Øst. På besøk hos politiets organisasjon der, fikk jeg vite at slike var trukket inn igjen fordi stillingene trengtes i Politidirektoratet, eller fordi distriktet ikke hadde råd til å besette dem, sier han.

Slagsvold Vedum lar seg ikke berolige av at statsråden nå lover å vri veksten til politidistriktene.

– Denne regjeringen har styrt i nær fire år. Deres periode er snart over, sier han.   

Nærpoliti

Justisminister Per-Willy Amundsen innrømmer at den pågående «nærpolitireformen» har fått et noe vanskelig navn. Men han står fast på at konsentrasjon til 12 politidistrikter og nedleggelse av over 100 lensmannskontorer til slutt skal gi bedre polititjenester over hele landet.

Myndighetenes reform-beslutning har vært å gå ned fra dagens 340 tjenestesteder til 221, «med sikte på å frigjøre tid og ressurser, slik at politiet kan være mer tilgjengelig og til stede i nærmiljøene i tråd med nærpolitireformens intensjoner», heter det.

Lokalpolitikere har langt fra vært like sikre, og 55 kommuner har sendt klager på nedleggelse av lokale polititjenestesteder.

Klagebehandlingen pågår fortsatt, men så langt har en kommune «vunnet». Politidirektoratets tidligere beslutning om å legge ned lensmannskontoret i Årdal er omgjort.

«I vedtaket om omgjøring er det lagt særlig vekt på forhold knyttet til saksmengde, oppdragsmengde, kriminalitetsutfordringer og bosettingsmønster i Årdal kommune, samt bosettingsmønster i Indre Sogn», skriver Politidirektoratet.

– En fantastisk nyhet. Jeg er kjempefornøyd, sier ordfører Arild Ingar Lægreid i Årdal. 

Ifølge ordføreren ville det være rundt 40 minutters kjøring fra nærmeste politipost til hans industrikommune dersom nedleggingsbeslutningen hadde blitt opprettholdt.

Nærpolitireformen Per-Willy Amundsen Politidirektoratet Arbeidsliv
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.