Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger

Forhandlinger om ny pensjonsordning i offentlig sektor:

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) (til høyre) leder forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon. LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og Egil André Aas fra LO Stat er med på forhandlingene. Foto: Vidar Ruud
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) (til høyre) leder forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon. LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og Egil André Aas fra LO Stat er med på forhandlingene. Foto: Vidar Ruud les mer

Arbeidsliv

– Alt er vanskelig

En uke ut i forhandlingene om ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor, er leder Egil Andre Aas i LO Stat betinget optimist.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Før 2. mars skal 800.000 ansatte i offentlig sektor få ny pensjonsordning. I alle fall de som er født etter 1962. Forhandlingene som allerede har pågått en uke er omfattende. Leder Egil Andre Aas i LO Stat med rundt 100.000 medlemmer, er en av dem fra arbeidstagersiden som satt i møterommet hos Arbeids- og sosialdepartementet tirsdag. De andre partene er KS, Spekter og Oslo kommune på arbeidsgiversiden, mens arbeidstagerne er representert ved LO, Unio, YS og Akademikerne.

Målet er å få på plass en ny pensjonsordning i det offentlig som bidrar til at det lønner seg å jobbe lenger.

Hvordan går forhandlingene?

– Det er fremdrift, men det er kort tid til det hele skal landes. Alt er vanskelig. Det er ingenting som er løst lett, fordi alt henger sammen, sier Aas.

Før forhandlingene la en arbeidsgruppe bestående av partene på arbeidsgiver- og arbeidstagersiden frem en rapport hvor de ulike problemområdene er drøftet.

Mål med ny offentlig tjenestepensjon:

I dag er det en bruttomodell som sikrer offentlig ansatte 66 prosent av lønnen i pensjon, inkludert pensjon fra folketrygden. Nå skal det endres til en påslagsmodell, hvor det settes av et gitt årlig beløp av lønnen til pensjon.

Påslagsmodellen:

 • Alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening.
 • Tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden.
 • Pensjonsopptjeningen skal være kjønns- og aldersnøytral.
 • Arbeidstagerens pensjonsopptjening samles i en beholdning som i opptjeningsperioden skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet.
 • Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.
 • Ved uttak av alderspensjon beregnes årlig alderspensjon ved at pensjonsbeholdningen divideres med folketrygdens delingstall.
 • Utbetalingen skal være livsvarig.
Vis mer

Her er områdene de forhandler om:

 • Ny offentlig pensjon skal være en påslagsmodell, det vil si at det skal settes av en gitt prosentsats av lønnen årlig. Partene må bli enig om hvor høy den satsen skal være.
 • Hvilke deler av lønnen som skal inkluderes i pensjonsopptjeningen. Det er ulike regler i ulike deler av offentlig sektor.
 • Hvordan skal såkalte oppsatte rettigheter (fripoliser) reguleres - lønnsvekst eller avkastning?
 • Tidligpensjonsordningen Afp: Skal offentlig sektor ta blåkopi av privat sektors ordning eller skal Afp integreres i tjenestepensjonsordningen?
 • Fra hvilket årskull skal ny pensjonsordning gjelde. Fra 1963? Hvordan skal allerede opptjente rettigheter sikres?
 • Hvordan skal man sikre «sliterne». De som ikke orker å stå i jobb etter 62 år.
 • Enkelte grupper i offentlig sektor har særaldersgrense. Hvordan skal den nye pensjonen opparbeides for disse?

Må ta hensyn til å både unge og eldre

– Vi er opptatt av totaliteten i den løsningen vi forhandler frem. Den skal ta hensyn til både unge og eldre. Det er komplisert. Det som er bra er at det ikke er noen sparereform. Det gir håp om å finne løsninger som ender ut i en avtale som vi kan anbefale overfor våre medlemmer, sier Aas.

LO har tidligere sagt at det har som mål at alle skal ha et pensjonsnivå på to tredjedeler av lønnen.

Offentlig tjenestepensjon

 • Full pensjon utgjør 66 prosent av sluttlønnen før levealdersjustering for full opptjening (30 år).
 • NB! Levealdersjustering kan gjøre pensjonen lavere enn 66 prosent. Pensjonen du har tjent opp blir fordelt på antall år ditt årskull er forventet å leve.

 • Ansatte i privat sektor har kunnet kompensere for levealdersjustering ved å jobbe lenger, men det har ikke vært mulig i offentlig sektor. Offentlig ansatte kan gå av når de blir 62 år, men får trekk i pensjon hvis de jobber ved siden av. Ansatte i privat sektor kan ta ut pensjon og fortsette å jobbe så mye de vil.

(Kilde: SPK og Nav)

Vis mer

Neste forhandlingsmøte er først om ti dager. I mellomtiden jobber arbeidsgrupper med de ulike problemstillingene i forhandlingene. (Vilkår)

Lønnsoppgjøret 2018 Spekter KS Unio YS Arbeidsliv
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.