Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
KREVER TILTAK. Direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke ser et akutt behov for å øke farten i norsk økonomi. FOTO: Elin Høyland.
KREVER TILTAK. Direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke ser et akutt behov for å øke farten i norsk økonomi. FOTO: Elin Høyland. les mer

no_topic

Virke: Slik kan staten øke inntektene med 70 mrd.

Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen krever strakstiltak etter nye beregninger.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Saken er utvidet.

Norge sliter med å skape nye arbeidsplasser, slår Virke fast på et konjunkturseminar mandag.

Nå ber arbeidsgiverorganisasjonen myndighetene om å ta grep ved å blant annet innføre et skattefradrag for rehabilitering, oppussing og tilbygg (ROT).

Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen viser til at det hvert år omsettes svarte tjenester for flere milliarder kroner i forbindelse med privatpersoners kjøp av håndverkertjenester.

I en pressemelding mandag hevder hun at regjeringen i fjor høst «lovet å utrede gevinster og konsekvenser av ROT-fradrag».

«Dette har ikke blitt gjort. Virke har tatt saken i egne hender og utredet forslaget som viser at staten kan øke sine inntekter med 70 milliarder ved innføring av et ROT-fradrag», heter det i meldingen.

Svart arbeid

Kravet til Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen er dermed klinkende klart: Få på plass ROT-fradraget nå.

Virke foreslår samlet årlig fradrag for ROT og hjemmeservice på 30.000 kroner per person.

Madsen understreker at nordmenn ikke minst bruker store deler av ferie - og skattepenger på oppussing.

- Virke krever at myndighetene prioriterer arbeidet med å bekjempe svart arbeid innen byggenæringen, sier hun.

- De bør derfor snarest innføre et eget skattefradrag mot svart arbeid i ROT-markedet. En slik ordning vil både gjøre det lønnsomt å velge hvitt fremfor svart, gi flere arbeidsplasser og gi staten tilbake de tapte skatte- og avgiftsinntektene, sier Virke-sjefen.

Stor behov

Virke mener det i dag er flere grunner til å sette i verk tiltak som kan få opp farten i fastlandsøkonomien.

I forrige uke publiserte Statistisk Sentralbyrå (SSB) nye tall som viser et kraftig fall i oljeinvesteringene fra neste år, etter fire år med vekst.

Virke viser i tillegg til utviklingen på arbeidsmarkedet og svak utvikling i omsetning og sysselsetting i varehandelen.

Med unntak av «finanskriseåret», må vi tilbake til 2001/2002 for å se like lav økning i vareforbruk, viser mandagens ferske tall.

Arbeidsgiverorganisasjonen ser for seg høy sparing også i 2014, selv om anslagene for detaljhandelen oppjusteres noe på mandagens seminar.

Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 2,4 prosent ifjor. I år ser Virke for seg en økning på 3 prosent.

Arbeider med saken

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet kan forsikre om at Regjeringen, i tråd med regjeringserklæringen, er i gang med å utrede gevinster og konsekvenser av et fradrag for vedlikeholdskostnader i hjemmet, det såkalte ROT-fradraget.

- Vi vil legge vekt på de administrative og økonomiske konsekvensene for skattyterne, næringslivet og skattemyndighetene, sier Næsje til DN. 

- Regjeringen er opptatt av at offentlige ressurser skal brukes mest mulig effektivt, legger han til.

Les også:
Asia i dag: Comeback for Dubai 
«Rosa-blogger» fikk ølgiganter på bedre tanker
– Jeg må bare sette meg i tvangstrøya og dra meg hjem fra jobb