Jan Vestrum var tiltalt for grov korrupsjon, hvitvasking og markedsmanipulasjon. I Oslo tingrett i september nektet han straffskyld med unntak av punktet om meldeplikt for en opsjonsavtale. Nå er han frifunnet for deler av tiltalen, men dømt for korrupsjon.

- Vestrum er sterkt uenig i de delene av dommen som innebærer domfellelse. Han har allerede bestemt seg for å anke. Vi registrerer at det er flere sider ved saken som ikke er drøftet av retten, og det er i seg selv en saksbehandlingsfeil. I tilegg kommer at den rekkevidden retten har gitt korrupsjonsbestemmelsen er ny i norsk rett , og vil innebære uante konsekvenser, sier Vestrums forsvarer Bjørn Stordrange fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.

Les også: Kaller seg prøvekanin dnPlus

Dømt til fengsel

I dommen fra Oslo tingrett, som Vestrum nå anker, er han dømt til fengsel i fire år, hvorav ett er betinget. Han ble også dømt til å tåle inndragelse av 4,6 millioner kroner, og til å ikke ha primærinnsiderposisjoner i børsnoterte selskaper.

- Tingretten er i det vesentlige enig med oss, og det er vi tilfreds med. De har vurdert straffeutmålingen mildere enn vi gjorde, og der er vi ikke helt på linje, sier aktor Henrik Horn.

Tiltalen lød på grov korrupsjon med en strafferamme på ti års fengsel for å ha mottatt 6,4 millioner kroner fra russiske Severstal etter at det solgte seg ut med en gevinst på 55 millioner kroner i 2012.

Retten finner det ikke tvilsomt at Vestrum som styreleder i Intex har mottatt 6,5 millioner kroner fra Lybica, et selskap tilknyttet Severstal,  og finner det heller ikke tvilsomt at beløpet er mottatt i strid med allmennaksjeloven og styreinstruksen. Dette er av retten bedømt som grov korrupsjon.

Vestrum frifinnes for det sivile kravet fra Intex Resources AS.

Vestrum hjalp Severstal med å kjøpe seg opp til største aksjonær i Intex i august 2010 med 22 prosent av aksjene. Ifølge Vestrum besto hans konsulentbidrag til oppkjøpet i å sende to eposter, noe han mottok 600.000 dollar for. Vestrum oppga i retten at han anså Severstal som sin største kunde, og at han tidligere hadde mottatt 3,5 millioner dollar fra Severstal i forbindelse med oppkjøpet av et annet selskap, Crew.

Les også: Intex-toppen går av

Fikk utbetaling

Utover høsten 2010 var det samtaler mellom Vestrum og valgkomiteen i Intex om styreplass. Da måtte Vestrum fylle ut et skjema der han erklærte seg som et styremedlem som var uavhengig av enkeltaksjonærer.

Timer før hadde Vestrum sagt opp sin avtale med russiske Severstal som ville gi Vestrum en fet utbetaling dersom han sørget for at Severstal fikk gevinst på sin investering. En ny tilsvarende kontrakt ble inngått mellom Severstal og selskapet One-2 Invest, som var eid av en venn av Vestrum.

Vestrum forklarte at han hadde investert i vennens selskap, og at overføringen av kontrakten med Severstal var en slags bytteavtale fordi Vestrum hadde beløp utestående i et av vennens selskaper.

Det var vennens selskap One-2 Invest som fikk utbetalt 6,4 millioner kroner da russerne i januar 2012 solgte seg ut av Intex. Beløpet ble senere overført til Vestrum. Ettersom det var vennen og ikke ham selv som hadde tatt over konsulentoppdraget, var det ingen grunn til å informere styret i Intex, mente Vestrum i tingretten

Les også:

Opec øker produksjonstaket - oljeprisen faller

NHO og LO vil subsidiere lønn til flyktninger  

Samsung lanserer «rimelige toppmodeller»

Se også:

Vil gjøre det lettere å finne meningsfulle gaver
Graphiq Design Collective har laget et online designkollektiv som skal gjøre det lettere å finne billige frilansdesignere i Norge.
01:17
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.