For to år siden arresterte FBI Jan Harald Portocarrero (42) og 14 andre i Los Angeles og San Diego etter omfattende spaning, infiltrering og telefonavlytting mot gamblingselskapet Macho Sport. 

FBI mente selskapet drev omfattende gamblingvirksomhet og benyttet både trusler og vold for å drive inn penger.

Storebroren Erik Portocarrero (44) ble arrestert i Oslo i juni 2013, og satt varetektsfengslet til juli 2014. Siden da har han vært løslatt mot ukentlig meldeplikt hos Økokrim.

- Etter at hans amerikanske advokater i begynnelsen av mars ble enige med den amerikanske påtalemyndigheten om en "plea agreement" der de alvorligste delene av saken ble frafalt, valgte han å la seg utlevere til USA. Han meldte seg derfor frivillig for Økokrim sist onsdag, hvoretter han ble kjørt til Gardermoen der han ble formelt overlatt til to U.S. Marshalls, sier hans advokat Anders Brosveet i Advokatfirmaet Elden DA til DN mandag kveld.

Ifølge en pressemelding fra FBI er strafferammen for forholdene brødrene er tiltalt for 20 års fengsel, men dette avviser Brosveet bestemt.

- Strafferammen etter de amerikanske "sentensing guidelines" for det forhold som gjenstår i tiltalen er 24-27 måneders fengsel, sier Brosveet.

 

Innrømmer skyld
1. mai innrømte begge ulovlig gambling for en domstol i San Diego. Men anklagene om trusler og vold frafalt, ifølge Brosveet. Dermed gjenstår tiltalen om å  ha tatt imot oppgjør for spillegjeld.

Verdier for nær 100 millioner kroner ble opprinnelig beslaglagt i Norge og i USA i denne saken, blant annet i form av en kostbar bolig Erik Portocarrero eier på Bygdøy samt flere leiligheter i Tvedestrand hvor brødrene opprinnelig kommer fra.

- Som del av den inngåtte avtalen med den amerikanske påtalemyndigheten har brødrene akseptert inndragning av verdier for ca 3,4 millioner amerikanske dollar, hvorav 11,1 millioner kroner av midler som er beslaglagt i Norge.

- Din klient avviste lenge alle anklagene og kjempet mot utlevering til USA i nesten to år?

- Vi mente å ha en god sak for å få Høyesterett til nok en gang å oppheve lagmannsrettens avgjørelse om utlevering, slik at Portocarrero ikke kunne utleveres fordi de forholdene tiltalen omfatter ikke er straffbare i Norge.  Men da ville han fortsatt ha den amerikanske etterlysningen hengende over seg, slik at han i praksis ikke kunne reise ut av Norge, sier Brosveet til DN.

- Da fant han det bedre å komme til en enighet om en avtale med amerikansk påtalemyndighet, og få saken ut av verden. Etter å ha erklært seg skyldig for en dommerfullmektig i San Diego den 1. mai, holdes Portocarrero i varetekt inntil hoveddommeren på saken skal vurdere spørsmålet om løslatelse mot kausjon kommende fredag, opplyser Brosveet.

 

Ikke frivillig
Både tingretten og lagmannsretten slo fast at Erik Portocarrero kunne utleveres. Han anket avgjørelsen til Høyesterett som opphevet lagmannsrettens kjennelse. Deretter kom lagmannsretten på ny til at han kunne utleveres. Også den kjennelsen ble anket til Høyesterett.

– Han nektet for alt hele veien. Men etter at lagmannsretten kom til utlevering for andre gang, begynte han å forhandle med amerikanerne, sier statsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

– Han valgte da å inngå en såkalt plea bargain, tilsvarende en tilståelsesdom. Deretter trakk han anken til Høyesterett i Norge og ble utlevert 29. april. Han ønsket ikke å reise frivillig, sier Kampen.

– Hva skjer nå med de beslaglagte verdiene?

– De skal inndras og overføres til USA.

– Inkludert huset på Bygdøy?

– Nei, det får han beholde mot å kjøpe ut beslaget, forklarer Kampen.

Også brødrenes mor og onkel er siktet for grovt heleri etter å ha tatt imot store beløp fra brødrene, men de innrømmer ikke straffskyld for dette.

 

Les også:
  Lynkrasjet dnPlus

Kan utlevere gamblingsiktet  

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.