Jo Thori Lind, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Innlegg: Vil robotene ta jobbene våre?

De ansatte har liten grunn til frykt dersom sjefen anskaffer en robot. Men hvis sjefen til konkurrenten gjør det, er det fare på ferde.

Publisert: Oppdatert:

En robot frakter en batterimodul fra en arbeidsstasjon til den neste hos Corvus Energy i Bergen.
En robot frakter en batterimodul fra en arbeidsstasjon til den neste hos Corvus Energy i Bergen. (Foto: Paul S. Amundsen)