Koronaepidemien og tiltakene mot spredning har ført til en nedgang i norsk økonomi som er uten sidestykke i moderne tid. Store deler av økonomien lider meget store inntektstap. Hvilke tiltak bør myndighetene ta i bruk for å motvirke konsekvensene av nedgangen?

Et viktig moment er at mesteparten av bortfallet av aktivitet faktisk er ønsket, for å redusere spredning av smitte.