Lykkelandet trenger klarere prioriteringer

Velstandsøkningen i Norge gjennom oljealderen er godt synlig i boligstandarden og bilparken. Det er ikke like lett å få øye på solide løft i offentlig sektors sentrale ansvarsområder.

De høye oljeinntektene spesielt i dette århundret har gitt størst utslag i statsfinansene. Bilde: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger frem Revidert nasjonalbudsjett for 2024.
De høye oljeinntektene spesielt i dette århundret har gitt størst utslag i statsfinansene. Bilde: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger frem Revidert nasjonalbudsjett for 2024.Foto: Javad Parsa/NTB
Publisert 30. May 2024, kl. 16.00Oppdatert 30. May 2024, kl. 16.00