Steinar Holden

Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Viktig reform, men med svakheter

Den nye tjenestepensjonsordningen gir god uttelling for å stå i jobb, men svak forsikring for dem som må gå av tidlig.

Publisert: Oppdatert:

Sterke økonomiske incentiver til å stå i arbeid kan gi arbeidstagere større motvilje til å gå av, selv om de fungerer dårligere i jobben.
Sterke økonomiske incentiver til å stå i arbeid kan gi arbeidstagere større motvilje til å gå av, selv om de fungerer dårligere i jobben. (Foto: Adamkaz/Getty Images)