Per Richard Johansen

Per Richard Johansen, sjeføkonom i KS

Effektiviseringsutfordringen

Effektivisering i privat sektor gir oss økt velstand. Men det er bare i offentlig sektor effektivisering kan gi oss økt velferd.

Publisert: Oppdatert:

Avtagende vekst i oljeinntekter og tiltagende vekst i velferdsoppgavene på grunn av aldrende befolkning vil gi et betydelig finansieringsgap.
Avtagende vekst i oljeinntekter og tiltagende vekst i velferdsoppgavene på grunn av aldrende befolkning vil gi et betydelig finansieringsgap. (Foto: Illustrasjonsfoto: Christopher Olssøn)