Effektiviseringsutfordringen

Effektivisering i privat sektor gir oss økt velstand. Men det er bare i offentlig sektor effektivisering kan gi oss økt velferd.

Avtagende vekst i oljeinntekter og tiltagende vekst i velferdsoppgavene på grunn av aldrende befolkning vil gi et betydelig finansieringsgap. Illustrasjonsfoto: Christopher Olssøn
Avtagende vekst i oljeinntekter og tiltagende vekst i velferdsoppgavene på grunn av aldrende befolkning vil gi et betydelig finansieringsgap. Illustrasjonsfoto: Christopher Olssøn
Publisert 28. June 2017, kl. 18.49Oppdatert 28. June 2017, kl. 18.50