Norge har et høyt sysselsettingsnivå sammenlignet med andre land, men vi er ikke helt i toppen. Vi ligger høyt for unge og eldre arbeidstagere, men nærmere midten av OECD-landene for gruppen 25–54 år.

Hva kan vi gjøre for å øke sysselsettingsnivået?

Et viktig bidrag er å sikre høy og stabil etterspørsel og unngå kraftige nedgangskonjunkturer.