I løpet av det siste året har Statoil vært gjennom en kraftig nedbemanningsprosess. 1950 ansatte har måttet finne seg noe annet å gjøre. Noen er gjort overtallige, mens andre er «outsourcet» gjennom at virksomheter internt i Statoil er solgt til andre selskaper.