Det siste året har Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik vært veldig klar på at oljeindustrien måtte være tilbakeholdne med utbyttet til aksjonærene etter den sjenerøse skattepakken politikerne vedtok i fjor på grunn av pandemien.

Selv økte selskapet sine utbetalinger i år med kun seks prosent, til tross for en klar bedring i markedet. Hersvik kom også med indirekte kritikk av konkurrenten Lundin Energys utbyttehopp på 80 prosent.

Men etter en sterk økning i oljeprisene og ekstreme tilstander i gassmarkedet, som har gitt nok et rekordresultat i tredje kvartal, var det på tide å belønne aksjonærene – inkludert Røkke selv.

Det kvartalsvise utbyttet øker med 33 prosent til 150 millioner dollar i fjerde kvartal. Det betyr at det årlige utbyttet i 2021 blir litt høyere enn planlagt, og at nivået neste år øker med 23 prosent til totalt 600 millioner dollar. Det tilsvarer fem milliarder kroner.

– Vi er moderate

Hersvik mener tidligere uttalelser står seg.

– Jeg mener for det første at vi er moderate i forhold til den utbyttekapasiteten som selskapet egentlig har, og det har jo med at vi har lyst til å bygge finansiell robusthet. Og to, vi leverer så til de grader på vårt løfte om å levere verdiskaping tilbake igjen til det norske samfunn og til leverandørindustrien, gjennom et investeringsprogram som jeg tror er uten sidestykke for et selskap på vår størrelse, sier han til DN etter å ha presentert kvartalsrapporten torsdag morgen.

Fasiten ble et resultat før renter, skatt, ned- og avskrivninger (ebitda) i på 1,25 milliarder dollar, eller nesten 11 milliarder kroner. Det er mer enn en dobling fra året før, og det høyeste noensinne. Dette er resultatet fra den «rene» driften av selskapet. Nettoresultatet ble 206 millioner dollar.

Hersvik sier det er tre faktorer som nå gjør det forsvarlig å heve utbyttet:

  • God drift som skaper sterk kontantstrøm.
  • Høye oljepriser som naturligvis også styrker det finansielle resultatet.
  • Bedre oversikt over investeringene som kommer etter hvert som prosjektene skrider frem.

Kontantbeholdningen til selskapet har økt med over én milliard dollar, nesten ni milliarder kroner, bare de to siste kvartalene, til 1,4 milliarder dollar.

– Hadde dere og industrien egentlig trengt denne oljeskattepakken?

– Dette med etterpåklokskap er en eksakt vitenskap. Realiteten er at de prosjektene som ble stoppet i begynnelsen av 2020, de var stoppet de. Og uten den skattepakken hadde de ikke kommet i gang igjen. Så selv om vi hadde sett at oljeprisen gikk opp, ville ikke de prosjektene blitt gjennomført med det momentum og det volum som vi i dag ser, sier Hersvik.

Høyere investeringer fremover

Aker BP vil selv få det travelt i årene som kommer.

Selskapet ser nå for seg investeringer på minst 140 milliarder kroner frem til 2028, mot 135 milliarder tidligere.

Det skyldes at det største av selskapets prosjekter, Noaka, blir større enn antatt. På torsdag opplyste Aker BP at ressursanslaget er tatt opp fra litt over 500 millioner fat til 600 millioner fat, og investeringene er beregnet til omtrent 84 milliarder kroner, mot tidligere opptil 60 milliarder. Samtidig er prosjektet blitt mer lønnsomt, understreker Hersvik.

Til tross for høyere utbytte, faller Aker BP-aksjen torsdag, i takt med lavere olje- og gasspriser. Like før halv tolv var den ned 2,4 prosent på Oslo Børs.

– Litt i letteste laget

Analytikerne gir Hersvik rett i at utbyttet fortsatt er moderat. Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets og Oddvar Bjørgan i Carnegie peker begge på at den såkalte yielden, altså utbyttet som andel av selskapets markedsverdi, blir litt over fire prosent med 2022-utbyttet.

– Litt i letteste laget, skriver til og med Anders Holte i Kepler Cheuvreux i et notat.

Bjørgan syns likevel det var en «positiv overraskelse at det kom allerede nå,» og legger til:

– Det kommer flere utbytteøkninger.

Ifølge Bjørgan har storebror Equinor til sammenligning en yield på omtrent syv prosent dersom man inkluderer tilbakekjøp av aksjer, som også er en måte å belønne eierne på.

Onsdag la Equinor frem tidenes resultat, i alle fall målt i norsk kroner, mye takket være nettopp gassprisene. Equinor holdt imidlertid igjen på utbyttet, og besluttet i stedet for å øke tilbakekjøpene.

Aker lobbet for skattepakke

En av grunnene til Aker BPs tilbakeholdenhet på utbyttet hittil, er at Aker-systemet til Røkke var en av de største pådriverne for å få på plass gunstige skatteregler for oljeindustrien i fjor. Blant annet tok Aker-sjef Øyvind Eriksen selv kontakt med partitoppene i fjor vår for å argumentere for bedre vilkår, skrev Dagens Næringsliv.

Aker eier 40 prosent av Aker BP. Selskapet er resultatet av flere sammenslåinger og oppkjøp, blant annet fusjonen med BPs norske virksomhet. BP eier fortsatt 30 prosent av selskapet.

Da Aker BP besluttet å øke 2021-utbyttet med kun seks prosent, la selskapet en plan om økninger på fem prosent per år fremover med oljepriser over 40 dollar per fat. På nivåer over 50 dollar, kunne det imidlertid være potensial for mer, signaliserte selskapet. Men Hersvik sa tidligere i år at han ville prioritere investeringer og nedbetaling av gjeld før det blir aktuelt.

– Sånn som jeg ser det i dag så er prioriteringene når det gjelder kapitalallokering uendrede, og det er ingen debatt i Aker BP i alle fall om økte utbytteutbetalinger i 2021, sa han så sent som forrige måned, selv om han la til at det «kunne hende» at slike diskusjoner pågikk om utbytte for 2022.

Men man er fortsatt et godt stykke unna det som en gang var planen til selskapet før den ble kraftig endret på grunn av koronapandemien. Opprinnelig var det å betale aksjonærene 850 millioner dollar i 2020 og fortsette å øke utbyttet med 100 millioner dollar i året frem til 2023.

– Vi hadde en ganske aggressiv utbyttepolitikk – kanskje for aggressiv, har Hersvik innrømmet tidligere i år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.