Som DN skrev tirsdag, blir Bergen sete for Statoils omtalte nye digitale operasjonsstøttesenter, et senter som er ment å generere 15,5 milliarder kroner for Statoil før skatt bare i perioden 2020 til 2025. I tillegg etableres et boreoperasjonssenter i samme by.

Statoils hjemby Stavanger har jobbet for å få de samme sentrene, som er en av Statoils viktigste strategiske satsninger for tiden. Globalt investerer Statoil 1-2 milliarder kroner i digitalisering frem mot 2020. I sentrene i Bergen skal store mengder datakraft og kunstig intelligens samvirke med utvalgte Statoil-ingeniører for å komme frem til den beste driftspraksisen på tvers av selskapet.

Statoils driftsteknologisjef for norsk sokkel Kjetil Hove forsvarer stedsvalget.

-Vi bygger på den kompetansen og de sentrene vi allerede har i Bergen, men vi vil ha en satellitt i Stavanger og en satellitt i Stjørdal. Det var et naturlig valg, sier han.

Store tall

Det nye operasjonsstøttesenteret i Bergen skal sysselsette 90 ingeniører. 50-100 millioner kroner skal investeres i opprettelsen, men Statoil skal i stor grad trekke på utbygd infrastruktur og sensorer som allerede er tett plassert på norsk sokkel. På boreoperasjonssenteret skal 40 ingeniører ha sitt virke. Det er likevel ikke snakk om en rekke nyansettelser. Ingeniørene skal trekkes fra Hoves organisasjon der det i dag er 2300 ingeniører.

Han avviser at ingeniørene på de to nye sentrene blir en slags "creme de la creme" som skal bestemme over alle operasjoner i selskapet.

- Alle våre ansatte er creme de la creme. Her vil det også være snakk om å gå på rotasjon, sier Hove.

Når han mener Bergen er det naturlige valget for selskapet, viser han til at Statoil har mange av sine relevante digitalfolk i byen. Flere tilstandsovervåkningssentre er også lokalisert der, og de nye sentrene vil bygge på dem.

Det nye boreoperasjonssenteret skal bidra til å gjøre brønnboring 15 prosent billigere gjennom digitalisering.

- I stedet for at vi sender geologene våre ut i havet, kan man sitte på et senter og følge all boreaktivitet, sier Hove.

Han mener måltallene Statoil har satt opp er nøye analysert og realistiske, og ikke er "tenk på et tall" for å legitimere en omorganisering. Gevinstanslagene i perioden 2020-2025 er for eksempel basert på en antagelse om at en kan få tre prosent høyere produksjon ut av Statoils felter. Gevinsten av det blir 15,5 milliarder kroner for Statoil før skatt.

Tap for Stavanger

Bergenser og statsminister Erna Solberg (H) sier til DN etter besøket onsdag at det ikke er unaturlig at Bergen får de nye sentrene gitt at byen allerede er et viktig driftssenter for Statoil.

Partifelle og stavangerordfører Christine Sagen Helgø har hatt et annet perspektiv. Da DN snakket med Helgø tirsdag, mente hun at Statoils hjemby måtte være et mer naturlig valg, ettersom Stavanger ønsker å profilere seg som smartby med digitaliseringsambisjoner. (Vilkår)