Fredag ga statens CO2-selskap Gassnova en kontrakt for konseptstudier og forprosjektering av et CO2-lager til Statoil. 

– Jeg er kjempefornøyd, sier Gassnova-sjef Trude Sundset.  

Hun mener tildelingen er en viktig milepæl, også i det internasjonale arbeidet for å redusere utslippene av klimagassen. 

– Senest denne uken var jeg i det britiske parlamentet og talte for 250 mennesker i House of lords. Det var jubelstemning for dette prosjektet. Det er ekstremt viktig for å oppnå målene i Parisavtalen. Dette er virkelig noe som redder verden, for å bruke en floskel, sier hun.

Norske forsøk på å fange og lagre CO2 har hittil vært mange og mislykkede. Den rødgrønne regjeringen hadde for ti år siden store planer om å etablere fangst og lagring av CO2 knyttet til oljeraffineriet på Mongstad, men til tross for ressursbruk på nærmere ti milliarder kroner, endte en bare opp med et testsenter for fangstteknologi på stedet. 

Likevel har Stortinget fortsatt ambisjoner om å få til en såkalt verdikjede for CO2, og dagens prosjekt handler om å fange CO2 fra utslippskilder i konvensjonell industri på Østlandet, frakte gassen med skip for injeksjon i en formasjon i Nordsjøen. En anslo nylig totalkostnaden til 12,6 milliarder kroner for verdikjeden. Da var Yaras kunstgjødselfabrikk, avfallsanlegget på Klemetsrud og Norcems sementfabrikk tiltenkt som fangststeder. 

Gassnova vil ikke opplyse hvor mange penger Statoil får for å gjennomføre forstudien, ei heller hvor mange andre selskaper som ønsket å få jobben. Gassnova håper andre interessenter blir med videre. 

– Vi jobber for å lage et konsortium, sier hun. 

Målet er at forstudiene skal gi grunnlag for en investeringsbeslutning for hele verdikjeden våren 2019. 

I pressemeldingen fra Gassnova blir det lagt vekt på at Statoil har bred erfaring med CO 2-lagring på norsk sokkel. Statoil har lagret CO2 ved både Sleipner- og Snøhvit-feltene. I 20 år har til sammen 17 millioner tonn CO 2 fra Sleipner blitt lagret under Nordsjøen.

– Vi er glad for at vi har fått denne jobben, sier Statoils fornybar-talskvinne Elin Isaksen. 

Statoil har allerede sett seg ut den såkalte Smeaheia-formasjonen ved Troll som lagringssted, og tenker å bygge et tilknyttet mottaksanlegg på land. 

– Tanken er å føre CO2 fra skip over til tanker på land, og så videre i rør på havbunnen til injeksjonsbrønner i formasjonen øst for Troll-feltet, sier Isaksen.(Vilkår)

Et nytt kapittel for Bjørn Kjos
Bli med inn i Bjørn Kjos' splitter nye Boeing 737 Max.
01:48
Publisert: