Mobiltelefonen hun holder opp ser ut til å være av normal størrelse. Likevel inneholder den hele det gigantiske oljefeltet Johan Sverdrup, i alle fall den digitale utgaven.

– Jeg kan ta meg en spasertur på feltet fra hytta mens jeg følger med på hva som skjer i anlegget. Vi har dette vi kaller en multi-player-funksjon i den digitale tvillingen, som gjør at en kan koble seg på tvillingen fra hvor som helst i verden, sier Trine Svalestad.

Hun er egentlig jurist, men har endt opp som digitaliseringssjef for den nye superutbyggingen, som Equinor betegner som sitt digitale flaggskip. Rå regnekraft og enorme datamengder oppe i skyen gjør at hun i prinsippet har alle designdetaljer bokstavelig talt for hånden, kontinuerlig oppdatert.

– Det er gaming-teknologi. Det er det samme opplegget. En logger seg på og kommer opp som ulike avatarer. Hvis en annen er logget på samme sted, vil man vises som en avatar inni systemet, sier hun.

– Det høres ut som science fiction?

– Det er det ikke, det er noe som skjer, noe vi faktisk kan gjøre nå.

Det er gaming-teknologi. Det er det samme opplegget. En logger seg på og kommer opp som ulike avatarer. Hvis en annen er logget på samme sted, vil man vises som en avatar inni systemet
Trine Svalestad, digitaliseringssjef i Equinor

Seks av ti venter endring

En ny nordisk undersøkelse fra konsulentselskapet Boston Consulting Group og MIT Sloan viser en stor spenning knyttet til digitalisering i næringslivet.

  • 62 prosent av de 160 spurte nordiske næringslivslederne mener at kunstig intelligens kommer til å endre forretningsmodellen deres innen de neste fem årene.
  • Bare 19 prosent mente kunstig intelligens så langt hadde ført til endringer i forretningsmodellen de siste tre årene.
  • 72 prosent av respondentene oppga at de hadde satt i gang undersøkelser og hadde en viss innsikt i kunstig intelligens.

Gustav Gotteberg er leder for digitaldivisjonen i Boston Consulting Group i Norge. Rundt hundre av selskapets 700 ansatte i Norden er digitaliseringskonsulenter. Han mener kunstig intelligens og digitalisering er mer enn moteord.

– Vi er forbi den fasen der. Digitalisering er riktignok noe en har snakket om i gud vet hvor mange år. Vi har også brukt dataanalyser i flere tiår. Men det som er nytt nå, er at dataanalyse er tilgjengeliggjort i en annen skala enn tidligere. Dataprosessering i seg selv er blitt mye billigere. Inngangsbarrieren er lavere. Flere mennesker kan bruke verktøyene.

– Equinor er en foregangsbedrift. Det Equinor har gjort, er noe andre kan lære av. Dette er ikke bare relevant for store bedrifter. Absolutt alle bør vurdere hva digitaliseringsteknologien kan brukes til. En bør teste ut og lære. Siden kan en skalere opp, sier Gotteberg.

Kunstig intelligens kan både brukes for å forstå kundene bedre, men også til å få større oversikt over produksjonsprosesser. Teknologien kan brukes til prediksjon, analyse, optimalisering, korte ned leveransetider og redusere kapitalbindingen. Han mener investeringer i digitalisering og kunstig intelligens typisk kan bli tilbakebetalt innen et år. Han mener for øvrig digitaliserng handler mer om å øke inntektene enn å redusere antall ansatte.

Enormt potensial

Equinor har for lengst kunngjort gedigne forventninger til effekten av digitalisering.

– På kapitalmarkedsdagen lanserte vi en målsetning om å skape verdier på to milliarder dollar ved digitalisering innen 2025. Det er Equinors andel før skatt. Digitalisering skal også gi 15 prosent reduksjon i borekostnadene, og 30 prosent kutt i feltutviklingskostnadene for fremtidige felt, sier digitaliseringsdirektør Torbjørn Folgerø.

Han har ansvar for digitalisering i hele selskapet. Han er dermed sjef for det digitale kompetansesenteret som er spredt på Stavanger, Bergen, Oslo og Austin. Førti personer jobber der, men i tillegg jobber flere hundre mennesker med digitalisering ute i forretningsområdene.

– Gjennom å bruke maskinlæring og sensordata kan vi gå tilbake i historien og høste erfaringer på tvers av anleggene. Vi kan finne mønstre og bruke algoritmer for å predikere fremover. Før så vi i hovedsak tilbake i tid. Det nye er at vi forsøker å se frem i tid, det vil si å forutsi hva som vil skje med anlegg og utstyrsdeler, sier han.

Digitale tvillinger

Når det gjelder den digitale Sverdrup-tvillingen Svalestad og Folgerø har foran seg, tror selskapet dette er veien å gå for de fleste plattformene på sikt. Svalestad er sikker på nytten.

– Ja, det ser vi selv om vi fortsatt er i utviklingsfasen. Vi har rullet det ut og er i gang. Det er en app som er tilgjengelig for alle som skal ha tilgang, og kan brukes på mobiltelefoner eller nettbrett eller pc-skjermer. Vi har lansert første versjon. Det som er viktig for oss, er å få brukererfaringer og gjøre det så bra som mulig, så det blir et godt verktøy der ute. Programvareutvikleren som er med på dette, har vært offshore for å kjenne på hvordan det er å stå der ute i vind og vær, logge på og bruke dette, sier hun.

– En kan også logge på med såkalte AR-briller, som gjør det mulig å se 3D-modeller oppå ekte omgivelser. Det som er fantastisk med det, er at en kan stå på plattformen og se 3D-modellen oppå virkeligheten. Dette har vi brukt aktivt ute på verft under bygging, sier hun.

Folgerø forsøker å lære av andre bransjer.

Jeg tror aldri toppledelsen i Equinor har brukt så mye tid på digitalisering og it som i dag
Torbjørn Folgerø, digitaliseringsdirektør i Equinor

– Jeg bruker mye tid utenfor vår industri. Det er mange likhetspunkter. Punkt én er at digitaliseringssatsningen må bli orkestrert. Det trengs eierskap på toppen, hvor ledelsen setter retningen og prioriterer. Punkt to er at det skaper samarbeid og engasjement videre ut i organisasjonen. Jeg tror vi vil se mye mer samarbeid på tvers av organisatoriske enheter i fremtiden, sier han.

– Jeg tror aldri toppledelsen i Equinor har brukt så mye tid på digitalisering og it som i dag. Det å forankre dette høyt i selskapet, er kritisk for å lykkes. Hos oss er det forankret helt til topps.

Integrerte operasjoner

Utenfor Folgerøs direkte ansvarsområde har Equinor nylig opprettet et såkalt integrert operasjonssenter i Bergen, Stavanger og Stjørdal, som skal styre produksjonsoptimalisering og vedlikeholdsoptimalisering på norsk sokkel. Det er her mye av selskapets kommuniserte digitaliseringsgevinst skal hentes ut, i form av høyere regularitet og bedre produksjon. Senteret med 90 personer ligger i norsk sokkel-organisasjonen. Norsk sokkel-sjef Arne Sigve Nylund sier han er sikker på at digitalisering gir enorme muligheter fremover.

– Vi skraper bare i overflaten ennå, sier Nylund.

På tilsvarende vis lager selskapet nå også et integrert operasjonssenter i USA koblet til 1150 landbrønner. Det kan for eksempel gi ruteoptimalisering for vedlikeholdsteamene og redusere kjøremengden med 25 prosent. Equinor tror på 500 millioner dollar i nåverdiøkning som følge av det integrerte operasjonssenteret der.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

«Drømmebadet» ble et eneste stort mareritt. Ble funnet 2000 byggefeil
Entreprenøren er en av landets største, og står bak Munch-museet og verdens største trehus.
02:19
Publisert: