I løpet av det siste året har flere store oljeselskaper som ExxonMobil og Total trappet ned på norsk sokkel. Statoil-sjef Eldar Sætre sier til oljeavisen Upstream at utviklingen er uheldig.

– På generell basis ønsker vi variasjon blant aktørene i Norge. I det siste har vi imidlertid sett at noen internasjonale selskaper trapper ned aktiviteten, spesielt på felt de er operatør for, noe som ikke er en ønsket utvikling, sier Sætre.

Statoil-sjefen synes listen over søkere om utvinningstillatelser i den 24. konsesjonsrunden var lite oppmuntrende. Flere av de store selskapene glimret med sitt fravær.

– Jeg skulle helst sett at de store aktørene viste mer interesse for områder på norsk sokkel, sier Sætre.

Professor i petroleumsøkonomi Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger er enig.

– Norge har fortsatt store områder som ikke er utforsket, hvor vi trenger kompetansen og den tekniske og finansielle kapasiteten til de store oljeselskapene, sier han til Upstream.

Osmundsen viser til at våre naboer, Storbritannia, og Danmark, klarer å holde på de store selskapene ved å forbedre de finanspolitiske forholdene.

– Norge må gjøre det samme for å være konkurransedyktige. Vi må også åpne områder som er attraktive for disse selskapene, spesielt Lofoten, sier han.(Vilkår)

Den nybygde garasjen rommer knapt bilen
Tore Johansen og de andre beboerne ble lovet større garasjer enn det som ble bygget. Nå får de knapt plass til bilen og saken har endt i retten.
01:30
Publisert: