Equinor tjener rått på rekordhøye gasspriser og solide oljepriser. Nå har selskapet publisert sin egen, kvartalsvise rundspørring blant analytikerne, og den viser at de i gjennomsnitt forventer et justert driftsresultat i tredje kvartal på hele 8,4 milliarder dollar – 70 milliarder kroner etter dagens kurs.

Målt i dollar, som er valutaen Equinor rapporterer i, blir det i så fall det beste kvartalsresultatet siden første kvartal 2012, altså på nesten ti år, ifølge tallmaterialet fra Bloomberg. Selskapet legger frem kvartalsrapporten neste uke.

På det tidspunktet rapporterte imidlertid daværende Statoil i norske kroner. I det kvartalet var det justerte driftsresultatet 59 milliarder kroner.

Norge best

Det er norsk sokkel som drar lasset: Her ligger det an til et justert driftsresultat på 6,7 milliarder dollar. Norge står for omtrent to tredjedeler av Equinors produksjon, og selskapet er Europas nest største leverandør av naturgass, etter den russiske giganten Gazprom.

De europeiske gassprisene har i tredje kvartal gått fra rekord til rekord på nesten daglig basis, i det mange betegner som en historisk energikrise for kontinentet. Situasjonen skyldes blant annet lave lagerbeholdninger etter en kald forrige vinter, lavere eksport fra Russland og laber produksjon av fornybar energi i Europa.

Equinor meldte selv i en oppdatering til markedet nylig at selskapets enhet for markedsføring, midtstrøm og prosessering ville få et uvanlig sterkt resultat som følge av de elleville gassprisene, og posisjoner selskapet har tatt i markedet for såkalte derivater, for å øke sin eksponering mot kortsiktige gasspriser.

Analytikerne forventer her et justert driftsresultat på 890 millioner dollar, eller 7,4 milliarder kroner. Det vanlige spennet Equinor opererer med for denne divisjonen er 250 til 500 millioner dollar.

Det justerte resultatet etter skatt er forventet å bli 2,6 milliarder dollar. Det er i så fall like under det Equinor rapporterte for første kvartal i år. Men her inkluderte selskapet gevinster fra salg av eiendeler i fornybarsegmentet, en praksis det har fått kritikk for, og nå har bestemt seg for å gå bort fra, etter å ha vært i dialog med Finanstilsynet.

Uten den effekten, må vi også her tilbake til første kvartal 2012 for å finne et høyere resultat fra Equinor.

Analytikerne ser ellers for seg en produksjon på 2,02 millioner fat oljeekvivalenter per dag, og at Equinor fikk litt over 69 dollar per fat for oljen det solgte fra Norge og internasjonalt – bortsett fra USA, der det prisen var på litt over 60 dollar per fat i gjennomsnitt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.