Gina Krog-feltet i Nordsjøen er egentlig et oljefelt. Til tross for at gassreservene er større, er det oljeproduksjonen som er prioritert siden starten i 2017. Den produserte gassen er i stor grad blitt pumpet tilbake i reservoaret for å holde trykket oppe og støtte oljeproduksjonen, i samsvar med et gammelt mantra i industrien: Olje er mer verdt en gass.