Det kommer frem i en granskning av Equinors Johan Castberg-prosjekt som Petroleumstilsynet presenterer tirsdag.

Skroget til produksjonsskipet som skal brukes på oljefeltet i Barentshavet bygges på Sembcorp Marine-verftet i Singapore. Under ferdigstillingen av arbeidet har Equinor oppdaget omfattende sveisefeil, samt feil i et program som analyserer hvilken påkjenning skroget kunne tåle over tid. Selskapet presenterte selv resultatene av en intern granskning tidligere i år, der det ble identifisert mangler både hos leverandøren og Equinor.

Oppstarten på feltet er utsatt med ett år til slutten av 2023, og Equinor has også rapportert en kostnadsøkning på 2,8 milliarder kroner på prosjektet, eller seks prosent.

Petroleumstilsynets granskning har identifisert fire konkrete avvik knyttet til følgende punkter:

  • Risikoreduksjon
  • Styring av prosjektgjennomføring
  • Kvalifisering og oppfølging av kontraktøren
  • Bruk av erfaringer for dimensjonering av egen oppfølging

Mange årsaker

Tilsynet peker på en rekke årsaker til at Equinor har møtt utfordringer på prosjektet.

Det var første gang selskapet brukte Sembcorp Marine til å bygge en splitter ny offshore produksjonsinnretning, mens verftets erfaring hovedsakelig er innen skipsreparasjoner. Deler av byggeprosessen ble også overført til tre andre verft, enda det var kontraktsfestet at fabrikasjon og sammenstilling skulle bli utført ved ett verft.

Equinor la også opp en såkalt «slank prosjektorganisasjon» i sin oppfølging av byggekontrakten, til tross for at det kjente til utfordringer hos verftet, og hadde ikke nok ingeniørkapasitet på grunn av begrensninger på innleie av konsulenter.

– Ved kontraktstildeling og oppstart av prosjektet var oljeprisen lav og marginene i næringen moderate. Dette medførte kostnadsfokus og slanke prosjektorganisasjoner og site-team, skriver tilsynet.

Equinor tok heller ikke tidsnok tak i problemer med sveisekompetanse og kvalitetskontroll hos verftet, og inspeksjons- og testplanen ble ikke fulgt. Selskapet lot også identifiserte risikoer forbli uløst over lengre tid.

Større behov for vedlikehold

Tilsynet advarer om at inspeksjons- og reparasjonsarbeidet som nå gjennomføres, ikke vil kunne «kompensere for mangelfull sveisekompetanse.» Det betyr at deler av konstruksjonen vil være mindre pålitelige, og at det blir et større behov for vedlikehold og reparasjoner i hele driftsfasen.

– Utbedringsarbeidet knyttet til sveise- og utmattingsanalysefeil medfører en usikkerhet knyttet til skrogets integritet i feltets levetid, som må håndteres med tiltak i ferdigstilling, klargjøring for drift og i drift av innretningen, skriver tilsynet.

Det medfører imidlertid ikke at Castberg-skipet blir mindre sikkert enn andre produksjonsfasiliteter på norsk sokkel, understreker tilsynsdirektør i Petroleumstilsynet Ingvill Hagesæther.

– De har andre utfordringer, så de må følge dem opp. Men de skal håndtere dem, og da er det sikkert å jobbe der, sier hun til DN, og legger til at prosessen med å gjøre installasjonen klar slik at tilsynet kan gi sitt samtykke til produksjonsstart, blir «ganske omfattende.»

– Vi har både tilsyn om bord, og vil følge opp prosjektet og stille masse spørsmål før vi gir det samtykket, sier hun.

– Enormt skadepotensiale

Miljøorganisasjonen Bellona, som har varslet myndighetene om en rekke av forholdene på Castberg i løpet av fjoråret, er ikke overbevist:

– Skadepotensiale er enormt om noe skulle oppstå en uønsket hendelse. I Barentshavet vil produksjonsskipet kunne støte på is, polare lavtrykk og tykk tåke. Det er avgjørende at dette produksjonsskipet kan motstå de belastninger som det vil møte i Barentshavet. Her har Equinor igjen undervurdert kompleksiteten og overvurdert egne evner som i USA-skandalen, sier Bellona-sjef Frederic Hauge i en epost etter presentasjonen av Ptils rapport.

Equinors konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser, Arne Sigve Nylund, avviser på sin side bestemt at Castberg-skipet blir mindre sikkert som følge av sveiseproblemene.

– Det skal være like sikkert som andre installasjoner på norsk sokkel eller hvor som helst i verden som vi har ansvar for, sier han i et intervju tirsdag.

Han sier også at økt vedlikeholdsbehov ikke vil ha noen betydelig effekt for balanseprisen for prosjektet, altså oljeprisen som trengs for at det går i null gitt visse avkastningsforutsetninger. Den er fremdeles under 35 dollar per fat, ifølge Equinor.

Tilsynet pålegger Equinor å gjennomgå sine systemer for risikoidentifikasjon i leveranser innen 1. oktober.

Rapporten til tilsynet følger krass kritikk mot Equinor fra Ptil, andre tilsynsmyndigheter, politikere og miljøvernere etter flere hendelser den siste tiden, spesielt på landanleggene, med blant annet brann på Melkøya og Tjeldbergodden og oljelekkasjer på Mongstad. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.