Problemene tårner seg opp for Martin Linge som allerede er flere år forsinket og gjenstand for milliardoverskridelser.

Nå skal Equinor bore nye brønner på feltet i Nordsjøen etter å ha gjennomført en dyptgående kartlegging av brønnene som var boret på feltet før selskapet overtok operatørskapet fra Total i 2018.

«Denne gjennomgangen konkluderer med at flere av brønnene ikke har nødvendige barrierer, og Equinor planlegger derfor å bore nye brønner for å kunne starte sikker produksjon», skriver Equinor i en melding tirsdag.

Milliardkostnad

Det skal dreie seg om fire gassbrønner som ble forboret før 2018, som har påviste mangler ved brønnbarrierene, og som derfor ikke vurderes egnet til sikker produksjon. Brønnen er ifølge Equinor sikre slik de står nå, men de vil bli holdt plugget og under overvåkning til man har fått ned trykket i formasjonen ved å produsere fra andre brønner.

– Alle sikkerhetssystemer baserer seg på at vi har to uavhengige barrierer og det er det vi har hatt en gjennomgang av. Det er mange elementer, det kan være formasjon, sement, også videre, men både ekspertise internt og utenfor har brukt mye tid på å kartlegge hvordan det ser ut og vi har konkludert med at vi ikke har nødvendige barrierer, og besluttet derfor å sikre oss så vi får en sikker oppstart, sier fungerende konserndirektør Geir Tungesvik i Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.  

Equinor planlegger nå å bore opptil tre nye gassbrønner i tillegg til to gjenstående brønner fra plan for utbygging og drift (PUD) for at feltet skal kunne produsere som opprinnelige planlagt.

De totale kostnadene for å bore opptil tre nye brønner er på om lag to milliarder kroner, ifølge Equinor.

Milliardoverskridelser fra før

Dette er ikke første gang det oppstår problemer for Martin Linge-feltet. Da Equinor kjøpte Total i 2018 var prosjektet allerede forsinket. I utgangspunktet skulle feltet i produksjon i 2016, men året før meldte Total at oppstarten var utsatt til 2018.

Det er særlig byggingen av plattformdekket i Sør-Korea som er blitt dyrere og vanskeligere enn planlagt. Det hjalp heller ikke på fremdriften da prosjektet under Total ble rammet av en dødsulykke på Samsung-verftet i Sør-Korea i 2017.

Nå er oppstart utsatt til 2021 og kostnadsoverskridelsene er blitt enorme.

Da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober i fjor var overskridelsen oppe i 25,7 milliarder kroner, tilsvarende 85 prosent kostnadsoverskridelse.

Martin Linge var ment å koste 30,4 milliarder 2019-kroner kroner da det ble vedtatt under Total i 2012.

Har ikke tatt stilling til krav

– Vi har informert Total om utfordringene vi har, men ikke tatt stilling til hva vi gjør fremover, sier Tungesvik.

Han bekrefter at brønnene ble boret av Total.

– Kan det bli aktuelt å kreve dem for kostnader?

– Vi har ikke tatt stilling til det. Som sagt har vi informert dem om det.

– Er to milliarder nøkternt?

– To milliarder er estimatet for inntil tre brønner, så jeg tror vi skal ta med oss at korona fremdeles eksisterer og hvis man skulle fått et utbrudd på en borerigg eller plattform vil det endre bildet noe. Men dette er det estimatet vi nå har, sier det fungerende konserndirektøren.

Pressesjef Gaël Baudet i Total sier følgende i en kommentar til DN:

«Total har nylig blitt kjent med Equinors synspunkt om at enkelte av brønnene som er boret på Martin Linge ikke har de nødvendige barrierene. Denne informasjonen er ny for oss og vi gjennomgår saken. Vi har ingen ytterligere informasjon på dette tidspunktet»

Boringen begynte i forrige uke og utføres av Mærsk Intrepdid.

Eier med Petoro

Equinor er største eier og operatør på Martin Linge med 70 prosent. Det statseide Petoro er eneste partner med 30 prosent eierandel. Petoro har også gjennomført en uavhengig vurdering av brønnbarrierer som understøtter Equinors syn.

– Det er ikke til å legge skjul på at Martin Linge som prosjekt ikke har hatt den utviklingen man kunne ønske seg. Det vi la til grunn da vi startet prosjektet viste seg ikke å stemme, sier konstituert administrerende direktør Kjetil Morisbak i Petoro til DN.

Petoro har vært operatør på Martin Linge-feltet siden starten, men har vært fornøyd med utviklingen i prosjektet siden Equinor kom inn på eiersiden.

– Equinor har kartlagt tilstanden på hele prosjektet, inkludert den siste gjennomgangen, og det er vi svært fornøyd med. Til tross for at dette er en dårlig nyhet, er vi fornøyd med at vi har avdekket det.

Selv om Equinor ønsker å bore inntil tre nye gassbrønner, behøver de nødvendigvis ikke alle for å starte feltet, ifølge Tungesvik i Equinor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.