Det har vært en dramatisk uke på Oslo Børs så langt, og den er bare litt over halvveis tilbakelagt. Tynget av de store oljeselskapene som utgjør en betydelig del av det norske aksjemarkedet, har hovedindeksen falt kraftig to dager på rad, med totalt 5,5 prosent.

Fallet var aller verst for giganten Equinor, med 12 prosent over to dager, mens de to nest største Oslo-noterte oljeselskapene, Aker BP og Vår Energi, hadde sammenlignbare fall.

I alt dreier det seg om 186 milliarder kroner i aksjonærverdier som har forduftet på to dager i bare disse tre selskapene, ifølge DNs regnestykke.

Mener norske selskaper ikke blir skadelidende

Både mandag og tirsdag har analytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie sendt ut analyser til sine kunder om de dramatiske fallene – begge ganger for å understreke at han mener de er ubegrunnede, selv om både oljepris og gasspris har falt betydelig de siste to dagene.

Bjørgan pekte mandag på Europakommisjonens forslag til nye tiltak for å stagge energikrisen, med blant annet nye skatter på energiselskaper og pristak på russisk gass, og understreket at dette ikke ville gjelde norsk gass. På tirsdag viser han til intervjuet statsminister Jonas Gahr Støre ga til Financial Times, der han tilsynelatende snur helt i spørsmål om pristak på norsk gass. Støre utelukket dette så sent som i august, men sier nå at han er åpen til å diskutere alle tiltak som kan hjelpe europeiske allierte, selv om salgsavtaler er en sak mellom produsenter og kunder.

Bjørgan sier i notatet sitt at det ikke er spor av forpliktelser fra Støre i intervjuet, og at det meste er «politisk korrekte» uttalelser.

«Norges statsminister kan ikke, og kommer ikke, til å tvinge norske oljeselskaper til å tape penger,» er overskriften på Bjørgans utsendelse, der han også sier at Støres kommentar om at salgsavtalene bare påpeker det åpenbare.

«Vår tolkning er at Equinor, Vår Energi og Aker BP selvfølgelig kan forhandle langsiktige salgskontrakter med europeiske kjøpere til lavere priser enn dagens ekstreme spotpriser, men det må gjøres til kommersielle betingelser, og det åpenbare motstykke til dette er kundens forpliktelse til å betale relativt høye priser på lang sikt,» skriver han.

Overfor NTB utdypet Støre onsdag på følgende måte, ved å vise til tiltakene som utarbeides i Brussel:

– Dette arbeidet pågår nå, og det konkrete innholdet i forslagene er ikke kjent ennå. Derfor har jeg sagt at vi på nåværende tidspunkt ikke kan lukke døren for noen av de løsningene EU drøfter, før vi ser helheten, og det konkrete innholdet i forslagene, sa han, og understreket igjen at det er selskapene som må inngå gassavtaler.

Støre sa til NTB at han ikke konkret hadde åpnet for en diskusjon om pristak på norsk gass, men at han var åpen for å se på alle løsninger EU kommer med.

Bjørgan skriver videre at det var de samme kundene som for rundt ti år siden ønsket å gå over fra langsiktige gasskontrakter som var indeksert på oljeprisen.

«Vi fortsetter å tro at nedsalget i norske olje- og gassaksjer bør ses som en kjøpsmulighet,» konkluderer Bjørgan.

Equinor: Pristak løser ikke problemet

I etterkant av Støres intervju har Equinor gjort det klart at selskapet alltid vil vurdere å inngå langsiktige salgsavtaler for gass, men at pristak på gass ikke løser problemet i markedet.

– Den grunnleggende utfordringen i situasjonen er mangel på energi, noe som driver prisene opp. Et pristak på gass er et finansielt virkemiddel, men vil ikke gi nye volumer til markedet. Vi forholder oss til beslutningene som tas av myndighetene, sier Equinor-talsmann Magnus Frantzen Eidsvold til DN onsdag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.