Prisen på nordsjøolje har de siste dagene nådd de høyeste nivåene på to år, og lå tirsdag på rundt 64 dollar fatet etter å ha falt marginalt tilbake.

Statoils siste våpen i kampen for hente ut maksimal salgspris er et 380 meter langt stålmonster kalt «TI Europe». Det er snakk om en såkalt Ultra Large Crude Carrier, et av de største skipene som noen gang er blitt bygget – uansett klasse. Skipet gikk inn i Statoils tjeneste første september, og ligger fastankret i Malakkastredet mellom Indonesia og Malaysia.

– Vi bruker skipet som en såkalt «breakboat-fasilitet». Det vil si at vi kan mellomlagre olje der. Skipet har hele 21 lagertanker. Det betyr at vi kan lagre inntil 21 forskjellige kvaliteter av olje og blande til ønsket kvalitet for enkeltkunder. Så kan oljen losses over i mindre fartøyer som kundene kan ta imot, sier Statoils sjef for råvaretrading Ståle Endre Berg.

Ikke én oljepris

Statoil legger nemlig stor vekt på å skreddersy leveransene til raffinerikunder i Asia. Ved å kunne tilby ønsket kvalitet i rett kvantum på kort varsel oppnår selskapet høyest mulig salgspris. Oljeprisen er nemlig langt fra én global pris, men avhenger sterkt av sted, tidspunkt og kvalitet. Derfor er selskapet opptatt av å ha fleksibilitet både i skip, rørledninger, terminaler og lagre verden over. Statoil kaller dette «asset-backed trading». Selskapet har til enhver tid rundt 90 skip sysselsatt verden over, og lagre i alt fra Bahamas til Sør-Korea.

Stadig mer av veksten i den globale oljeetterspørselen er knyttet til Asia, og Statoil har over lang tid bygget opp et nært forhold til raffinerier i blant annet Kina. Det er enda et argument for at selskapet har leid inn «TI Europe». Ifølge Berg har nemlig mange mindre raffinerier begrenset havnekapasitet, slik at de ikke kan ta imot de store skipslastene som går over verdenshavene. I stedet kan mindre tankskip nå hente oljen fra «TI Europe». Statoil vil ikke kommentere hvor lang leiekontrakten er, eller hva selskapet betaler for skipet.

Usikkert fremover

Ifølge oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB har styrken i oljeprisen overrasket de fleste i det siste.

– Vi har hatt 60 dollar for fjerde kvartal, og det er nådd nå. Vi lå langt over konsensus, sier Kjus.

Han mener det kommende møtet mellom produksjonslandene i Opec 30. november blir avgjørende. Lenge har oppfatningen i oljemarkedet vært at Opec-landene ikke ønsker at oljeprisen skal bli for høy, fordi det kan invitere til ny produksjonsøkning fra skiferoljeprodusenter i USA.

– Men Opecs prismål sklir hele tiden, de blir grådige de også, sier Kjus.

Han påpeker for eksempel at kronprins Salman i Saudi-Arabia er interessert i høye oljeinntekter for å opprettholde ordenen i landet etter de politiske utrenskningene. Samtidig er Opec-landene mindre skremt av skiferoljeprodusentene etter tegn på inflasjonspress i leverandørindustrien i USA. (Vilkår)