Okea gjør enda et oppkjøp på norsk sokkel. Oljeselskapet kjøper nå en 28 prosent andel i Statfjord-området av Equinor for 220 millioner dollar, eller 2,35 milliarder kroner.

Transaksjonen er den største etter at Okea-sjef Svein J. Liknes startet for et par år siden og varslet at han kom til å legge penger på bordet for å øke veksttakten i selskapet. For Okea innebærer kjøpet nesten en dobling av produksjonen, med et bidrag på 13.000-15.000 fat per dag i år, som kan øke til opptil 20.000 fat per dag i 2024, skriver selskapet i meldingen. Da vil selskapet ligge på godt over 40.000 fat per dag totalt.

I likhet med fjorårets kjøp av eiendeler fra det tyske oljeselskapet Wintershall Dea, trenger Okea heller ikke denne gangen å hente ny finansiering for å betale Equinor. Med en virkningsdato for transaksjonen 1. januar 2023, vil kontantstrømmen fra driften inntil avtalen blir ferdigstilt mot slutten av året dekke nesten hele prisen.

– Denne transaksjonen gir oss en finansiell robusthet i forhold til å vokse videre. Det at vi klarte å levere forrige transaksjon med kontanter vi hadde på bok, og denne uten behov for ny finansiering i dagens ganske volatile og usikre finansielle marked, gir en ekstra dimensjon av verdi, sier Liknes til DN.

Svein Liknes.
Svein Liknes. (Foto: Javad Parsa)

Etter et år med høy inntjening takket være høye olje- og gasspriser, hadde Okea litt over en milliard kroner i kontanter og lignende midler ved slutten av 2022.

Er det rimelig å forvente nye transaksjoner fra dere?

– Ja, ellers måtte jeg jo sette et kryss på «vekst» i strategien vår. Vi jobber kontinuerlig med å finne attraktive investeringsmuligheter på norsk sokkel som passer inn i vår strategi, sier Liknes.

Markedet tar nyheten godt imot: Aksjen steg over åtte prosent på det meste mandag morgen, og var opp nesten seks prosent like etter klokken 11.

– Med Statfjord-kjøpet gjør Okea akkurat det de har sagt at de skal gjøre: Vokse på norsk sokkel med fokus på modne/senfase-eiendeler. I tillegg tar selskapet i bruk kontanter som ikke gjør nytte av seg, hvilket vi ser som et positivt grep, skriver Sparebank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen i et notat til kundene sine.

– Siden avtalen er finansiert med kontanter, ser vi ikke noen negative effekter for Okeas utbytteutsikter.

Modne felt

Okea ble bygget opp fra 2015, og har hatt som strategi å blant annet konsentrere seg om mer modne felt. Statfjord er en av gigantene på norsk sokkel, og holder fortsatt rekorden for oljeproduksjon i løpet av én dag fra 80-tallet. Selv om feltet for lengst er inne i en moden fase, har operatør Equinor gjort en rekke nyinvesteringer i området med et mål om å forlenge produksjonen til 2040.

Transaksjonen omfatter 28 prosent i lisens 307 som inneholder hele Statfjord-området. Det igjen innebærer andeler i Statjord Unit, Statfjord Nord, Statfjord Øst Unit og Sygna Unit. Okea slipper å betale for fjerning av Statfjord A-plattformen i 2027, men tar sin andel av kostnadene når B- og C-plattformene skal fjernes senere.

Transaksjonsprisen inneholder skattefordeler på 300 millioner kroner for Okea. Avtalen er ventet å bli fullført i fjerde kvartal.

I 2021 kjøpte Equinor seg opp i Statfjord, i en avtale med Spirit Energy. Men i fjor skrev Reuters at selskapet vurderte å selge nettopp en 28 prosent andel, som Okea nå har snappet opp.

Liknes forteller at samtalene har pågått i seks måneders tid.

– Det er store muligheter på selve Statfjord-feltet. Mange vil si at dette er Norges eldste felt, men jeg vil jo påpeke at det også er Norges tredje største felt. Det har levert verdi siden dag én. Øker du utvinningsgraden med en prosent, er det 60 millioner fat. Så det er et svært potensial, sier han.

Siden 1979

Siden produksjonsstart i 1979 har Statfjord produsert mer enn 5,1 milliarder fat oljeekvivalenter og skapt bruttoinntekter på over 1675 milliarder kroner, minner Equinor om i en egen melding.

– Med denne transaksjonen fortsetter vi å optimalisere vår olje- og gassportefølje, og ønsker en industriell aktør med senfase-kompetanse velkommen inn i Statfjord-partnerskapet. Dette vil bidra til diversifisering og høy verdiskaping fra Statfjord-området i årene som kommer, sier Camilla Salthe, direktør for levetidsforlengelse for felt, FLX, i meldingen.

Selskapene opplyser at transaksjonen også innebærer et betinget betalingselement basert på olje- og gasspriser over en treårsperiode.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.