Siste frist for å levere planer som skal dra nytte av de svært fordelaktige endringene i oljeskatten som Stortinget vedtok under koronakrisen, er slutten av 2022. Derfor er det ventet at det kommer et rekordantall utbyggingsplaner for norsk sokkel i år.

Mandag er ballet i gang, med den første av det som kan bli vel 30 planer for utbygging og drift (pud i bransjesjargongen) i år: ConocoPhillips Eldfisk Nord. Investeringsanslaget er på 10,5 milliarder kroner, og utvinnbare reserver er på 50–90 millioner fat oljeekvivalenter. Prosjektet er en undervannsutbygging, og både olje og gass skal produseres fra 2024.

Europa-sjefen til det amerikanske selskapet, norske Steinar Våge, overrakte mandag pud'en til olje- og energiminister Terje Aasland rett før starten av Olje- og energipolitisk seminar, også kalt Sandefjord-konferansen, en viktig møteplass for selskaper i industrien, politikere og andre myndighetspersoner. Den avholdes vanligvis i januar, men ble utsatt på grunn av den siste runden med koronarestriksjoner i vinter.

ConocoPhillips organiserer pressekonferanse mandag morgen, med partnerne til stede, blant andre Totalenergies, Vår Energi og statlige Petoro.

Regjeringen mottok mandag den første av mange utbyggingsplaner i år. Overrekkelsen fant sted i Sandefjord før den årlige oljekonferansen. Fra venstre: Kristin Kragseth (Petoro), Steinar Våge (ConocoPhillips), Terje Aasland (olje- og energiminister), Henning Eide (Totalenergies), Ørjan Jentoft (Vår Energi) og Jan-Arne Johansen (ConocoPhillips).
Regjeringen mottok mandag den første av mange utbyggingsplaner i år. Overrekkelsen fant sted i Sandefjord før den årlige oljekonferansen. Fra venstre: Kristin Kragseth (Petoro), Steinar Våge (ConocoPhillips), Terje Aasland (olje- og energiminister), Henning Eide (Totalenergies), Ørjan Jentoft (Vår Energi) og Jan-Arne Johansen (ConocoPhillips). (Foto: Elin Høyland)

– Det er stor stas for meg å få den første pud'en som olje- og energiminister, sier Aasland, som tok over som statsråd i mars.

Eldfisk-feltet ligger i Ekofisk-området i Nordsjøen, og er blant de første gigantfeltene som ble bygget ut på norsk sokkel. ConocoPhillips har de siste årene vedtatt en rekke prosjektet som forlenger levetiden til disse feltene.

Eldfisk-komplekset i Nordsjøen.
Eldfisk-komplekset i Nordsjøen. (Foto: ConocoPhillips)

– Vi er glade for å oppnå enda en milepæl i Ekofisk-området. Eldfisk Nord-prosjektet vil benytte ledig kapasitet for prosessering og transport i eksisterende infrastruktur, redusere utslippsintensiteten for klimagasser, øke utvinningen av ressurser og bidra til økt verdiskaping fra Eldfisk-feltet, sier Våge.

Nå skal det bores 14 nye brønner, som skal knyttes tilbake til Eldfisksenteret. ConocoPhillips er operatør med 35,1 prosent av lisensen mens Total har 39,9 prosent, Vår Energi 12,4, Equinor 7,6 og Petoro fem prosent.

Prosjektskred uten like

Eldfisk Nord er altså den første i det som ligger an til å bli et skred helt uten like av utbyggingsplaner i år. Investeringsbanken SEB forventer nå at det kommer 32 i alt, med totale investeringer på omtrent 36 milliarder dollar – over 340 milliarder kroner – som skal fordeles over de kommende årene.

De to suverent største er Aker BPs Noaka-utbygging i Nordsjøen, med knappe 96 milliarder kroner, og Equinors omstridte Wisting-prosjekt i Barentshavet, der operatørselskapet foreløpig anslår investeringene til 60–75 milliarder kroner.

Hos Olje- og energidepartementet opererer man med anslag for omtrent 15 planer i år, men slik DN forstår det, er det kun et spørsmål om hvordan man teller prosjekter, ikke noe avvik på det generelle aktivitetsnivået eller investeringsomfanget.

– Vi er forberedt på å behandle de pud’ene som kommer inn så raskt som mulig, men på en ansvarlig måte, og også innenfor de nye kriteriene som er satt for hvordan vi skal behandle pud’ene. Jeg syns det er en god understrekning av at norsk sokkel fortsatt er viktig, at det gjøres funn som er drivverdige, som det kan investeres i, sier Aasland til DN.

Skredet av prosjekter som kommer inn, vil føre til at investeringene på sokkelen tar seg opp fra neste år etter en dupp i år. Så vil de øke frem til 2025, ifølge både Oljedirektoratets og lobbyorganisasjonen Norsk olje og gass' ferskeste estimater.

Dystert bakteppe

Bakteppet er en svært tilspisset situasjon i verdens energimarkedet, og særlig i Europa, etter Russlands angrep på Ukraina. Prisene har gått amok de siste månedene, og de fleste industriaktører og observatører venter store svingninger fremover, når EU skal gjøre seg mindre avhengig av russisk energi.

– Vi går inn i en tid med mye fokus på energisikkerhet, tillit mellom land og så videre. Så det blir viktig i så måte. Men det er også viktig for totalen, det å skape arbeidsplasser, trygge folks inntekter, sier Aasland.

I tillegg til høye energipriser, er det også kaotisk i de fleste av verdens råvaremarkeder om dagen, og det finnes fortsatt store forsyningskjedeutfordringer. I oljebransjen har de første advarslene kommet om kostnadsinflasjon, og allerede før høsten og vinterens volatilitet advarte SEB mot at det høye aktivitetsnivået i Norge kunne føre til forsinkelser og overskridelser. Ferske eksempler på dette er Goliat- og Martin Linge-feltene.

– Jeg tror leverandørindustrien er godt forberedt på den aktivitetsøkningen som kommer, sier Aasland.

– Jeg tror vi har trukket mye lærdom av eksemplene du nevner. Det å følge prosjektene tett, ta med seg erfaringene i de prosjektene som har hatt overskridelser og utfordringer.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.