Regjeringen tilbyr 53 nye letelisenser på norsk sokkel, kommer det frem i en pressemelding fra Olje- og energidepartementet tirsdag ettermiddag.

Tildelingen skjer i forbindelse med den årlige runden for lisenser i modne områder, altså områder som selskapene allerede har god kjennskap til, og som gjerne har etablert infrastruktur, som produksjonsplattformer og rørledninger.

De fleste selskapene i industrien i Norge har de siste årene fokusert mest på disse områdene, der det er større funnsannsynlighet og billigere ressurser å utvikle – men samtidig mindre sjanser for å gjøre store funn. Det er også her de fleste tildelingene har funnet sted de siste årene, med dalende interesse for de såkalt nummererte rundene, der helt nye blokker deles ut. Regjeringspartiene ble også enige med Sosialistisk venstreparti i høst om å utsette den neste av disse, den 26. i rekken, til tidligst neste år.

Equinor størst

I alt har 28 selskaper fått tilbud om lisenser i det som formelt heter «tildeling i forhåndsdefinerte områder,» eller TFO. Over halvparten, 28, er i Nordsjøen, mens 20 er i Norskehavet og fem i Barentshavet.

Det er giganten Equinor som stikker av med de fleste. Med andeler i 26 av dem, er de med i nesten halvparten, og får operatørskap i 12. På annenplass kommer Aker BP med 15 lisenser, hvorav syv med operatørskap.

– Petroleumsnæringen bidrar med store inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet. Derfor er det i dag gledelig å kunne tilby 53 nye utvinningstillatelser i de forhåndsdefinerte områdene. Videre leteaktivitet og nye funn er avgjørende når vi skal videreutvikle den norske petroleumsindustrien til det beste for hele landet, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen i meldingen.

Det totale antallet lisenser er ned fra 61 i fjor, og er et stykke unna rekorden for TFO-runden som ble satt i 2018, med 83 lisenser. Faktisk må man helt tilbake til 2012 for å finne et lavere antall lisenser i TFO-runden, som altså ble annonsert tidlig i 2013.

– Galskap

Likevel går regjeringens samarbeidspartner i Stortinget, SV, hardt ut mot tildelingen.

– Dette er galskap, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til NTB, og viser spesielt til lisenser som er tilbudt i Mørebankene og i Barentshavet.

– Dette viser at regjeringens snakk om å beskytte sårbare områder mot oljeboring, er nettopp det – bare snakk, sier han.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært klare på at de ønsker å «utvikle, ikke avvikle petroleumssektoren,» et slagord Ap også har brukt i lang tid. Oljepolitikken, herunder letepolitikken, var blant temaene som gjorde det umulig å oppnå enighet da de to partiene forhandlet med SV om en flertallsregjering i høst.

– Tildeling av leteareal er en bærebjelke i å legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på kontinentalsokkelen og for å nå hovedmålene i regjeringens petroleumspolitikk. Dagens arealtildeling er et viktig bidrag for å opprettholde leteaktiviteten fremover, og for at vi kan gjøre nye, lønnsomme funn, sier Mjøs Persen tirsdag.

Greenpeace på sin side mener det er «vanvittig at Støre-regjeringen deler ut nye oljelisenser i en klimakrise.» Miljøorganisasjonen reagerer spesielt på den nordligste lisensen som gis i Barentshavet, og som ville vært innenfor det som defineres som «iskantsonen» dersom miljøfaglige råd var lagt til grunn.

Aker BP egentlig større

I sjiktet bak Equinor og Aker BP kommer Vår Energi, Lundin Energy og DNO med ti lisenser hver. Det er verdt å merke seg at Lundins lisenser vil ende opp hos Aker BP dersom fusjonen av de to selskapene blir gjennomført som planlagt i løpet av andre kvartal, og at det «nye» Aker BP slik sett får omtrent like mange nye lisenser som storebror Equinor.

Som vanlig de siste årene må man et stykke ned på listen for å finne de store, internasjonale selskapene, som i stor grad har hatt andre prioriteringer enn norsk sokkel i kjølvannet av oljepriskollapsen og industrikrisen som startet i 2014. ConocoPhillips, som er operatør for Ekofisk-feltet, får tre lisenser, mens Shell får to.

Vanligvis offentliggjør olje- og energiministeren tildelingene på Oljeindustripolitisk Seminar, en av oljeindustriens viktigste konferanser, som finner sted i Sandefjord i januar. Årets utgave ble imidlertid utsatt på grunn av de nye koronarestriksjonene som kom i desember. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.