Kinesiske aktører vil ha innpass i Norges gass-system

– Reiser en problemstilling, sier olje- og energiminister Terje Aasland. Gassco, som skal ta avgjørelsen om selskapene får status som bruker av rørsystemet, er ordknapp.

– Det er fortsatt økt oppmerksomhet rundt dette. Krigen er der, trusselbildet er der, sier olje- og energiminister Terje Aasland om sikkerheten på norsk sokkel ett år etter Nord Stream-eksplosjonene.
– Det er fortsatt økt oppmerksomhet rundt dette. Krigen er der, trusselbildet er der, sier olje- og energiminister Terje Aasland om sikkerheten på norsk sokkel ett år etter Nord Stream-eksplosjonene.Foto: Per Thrana
Publisert 3. October 2023, kl. 02.02Oppdatert 3. October 2023, kl. 13.28