Torsdag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med en ny telling over hva oljeselskapene venter at investeringene blir på norsk sokkel fremover.

Investeringene innenfor olje- og gass ventes å komme på 149 milliarder neste år, en økning fra tidligere anslag på 146 milliarder kroner.

For i år er investeringene ventet å komme på 185 milliarder kroner, mot et anslag på 180 milliarder kroner fra tidligere. Det innebærer en økning på 2,4 prosent.

– Det er særlig anslaget for feltutbygging som bidrar til oppjusteringen, men også felt i drift bidrar til det økte anslaget, skriver SSB.

Venter investeringsfall på ti prosent neste år

Anslaget for 2021 er likevel 15 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2020, som ble gitt i tredje kvartal i fjor.

Handelsbanken skriver i sin morgenrapport at det er grunn til å tro at fallet blir lavere enn dette og viser til Norges Bank anslår et fall på ti prosent.

Flere investeringsplaner vil bli rapportert inn i tiden fremover og det vil dempe fallet i 2021, ifølge Handelsbanken.

Banken mener det likevel ligger i kortene at man får et signifikant fall i investeringene neste år og at det vil bremse gjeninnhentingen i norsk økonomi.

SSB venter at investeringene for norsk industri samlet sett vil komme på 252 milliarder kroner i 2020 – en nedgang på to prosent sammenlignet med 2019-anslaget på samme tid i fjor.

Kutter i leting

Leteinvesteringene for i år anslås til 23 milliarder kroner – en nedgang på 19 prosent fra tilsvarende tall for 2019. Neste år ventes leteinvesteringene å komme på 20 milliarder kroner.

– En mulig forklaring på nedjusteringen i leteanslaget for 2021 kan være at skattetiltakspakken for oljenæringen som ble vedtatt i Stortinget i juni i mindre grad har bedret rammevilkårene for letesegmentet enn for annen type investeringsaktivitet, skriver SSB videre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.