Oljeselskapene øker investeringsprognosene for 2023 og 2024, kommer det frem i Statistisk sentralbyrås (SSB) ferske undersøkelse som publiseres torsdag morgen.

I den forrige publiseringen i februar var anslaget for 2023 omtrent 188 milliarder kroner, og 179 milliarder for 2024. I mai-rapporten økes anslagene til 198 milliarder kroner for inneværende år, som er 5,3 prosent høyere enn februaranslaget. For 2024 økes anslaget noe mindre, til 182 milliarder kroner.

Oppjusteringen for i år drives i stor grad av investeringer på felt i drift og i nye utbygginger, skriver SSB, og peker på inflasjon som én forklaring.

«De økte anslagene har delvis sammenheng med økte priser på innsatsfaktorer i næringen,» skriver byrået i en artikkel som følger med statistikken.

Støtte til rentehevinger

– Anslagene viser at det fortsatt er gode utsikter for investeringsaktivitet i industrien – en viktig del av norsk økonomi, sier makroøkonom i DNB Markets, Oddmund Berg.

– SSB poengterer selv at det ikke er snakk om nye prosjekter i disse anslagene, og det er derfor grunn til å tro at mye av økningen skyldes økte priser og kostnader for oljeselskapene. Anslagene baserer seg på løpende priser, bemerker Berg.

Makroøkonom Oddmund Berg i DNB Markets.
Makroøkonom Oddmund Berg i DNB Markets. (Foto: Mikaela Berg)

Han mener SSB-tallene er godt i tråd med forventningene og sier det underbygger «et positivt bilde for industrien generelt».

– Derfor er det ikke grunn til å tro at det er snakk om en oppbremsing eller nedtrapping i denne delen av økonomien, basert på SSB-rapporten. Det vil trolig ikke ha mye å si for Norges Banks rentebeslutninger på kort sikt, men utsikter til at investeringsaktiviteten holdes oppe gir støtte til å heve rente videre.

Spesielt år

SSBs kvartalsvise telling er basert på oljeselskapenes egne tall, og inkluderer kun prosjekter der det er gjort en endelig investeringsbeslutning. Det gjør at det vanligvis kan være mer relevant å sammenligne tallene med tilsvarende anslag i samme kvartal året før. Men her er 2023 et stort unntak: Fordi oljeselskapene leverte inn et rekordantall utbyggingsplaner i fjor for å rekke fristen for den gunstige oljeskattepakken, er det ventet ytterst få nye prosjekter i år. Trolig kan man vente noe av den samme effekten for 2024, selv om det antageligvis vil komme større endringer her fremover enn for 2023.

De fleste observatører venter en ny oppgang i investeringene på norsk sokkel i de tre årene frem mot 2025, nettopp på grunn av oljeskattepakken. De fleste prosjektene er relativt små hvis man sammenligner dem med megafeltene som er bygget ut historisk på sokkelen, men samlet sett ble investeringer for omtrent 300 milliarder kroner bestemt av oljeselskapene bare i fjor, investeringer som skal gjøres i årene som kommer.

Investeringene er imidlertid ikke ventet å nå rekorden som ble satt i 2014, med godt over 220 milliarder kroner. Investeringene på sokkelen falt brått i årene etter dette, på grunn av et kraftig fall i oljeprisen.

I sin siste pengepolitiske rapport i mars, lå Norges Bank inne med en økning på seks prosent i petroleumsinvesteringene fra i fjor, til snaue 190 milliarder kroner.

Torsdag meldte for øvrig Aker BP om et betydelig oljefunn i Nordsjøen, i nærheten av Yggdrasil-området der selskapet bygger ut det største prosjektet som ble vedtatt i Norge i fjor. Aker BP sier i børsmeldingen at funnet øker ressursbasen for Yggdrasil-prosjektet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.