Mandag kom gladmeldingen for alle Questerre-aksjonærer. Det lille oljeselskapet hadde avgjort en rettstvist med spanske Repsol som sikret dem operatørskap og leterettigheter på 3000 kvadratkilometer i den svære Utica-formasjonen i den kanadiske provinsen Quebec.

Aksjen skjøt umiddelbart fart og var før børsåpning torsdag opp 35 prosent.

– Vi vil fortsette å jobbe med myndighetene. Vi er sikre på at dette prosjektet vil hjelpe å redusere Quebecs hydrokarbonimportproblem betraktelig og møte provinsens 2030-energipolitikkmål, sa Questerre-sjef Michael Binnion.

Men den gang ei.

Vil innføre strengere regler

Tre dager etter, natt til torsdag norsk tid, presenterte myndighetene Quebec et sett forskrifter som kan gjøre avtalen langt mindre lukrativ. Det sendte aksjekursen i helt motsatt retning. Én time etter at Oslo Børs åpnet tirsdag, var aksjen ned over 40 prosent. Nedturen fortsatte utover dagen, og ved 12.30 tiden ble aksjen handlet til 4,17 kroner, ned 46 prosent.

Regjeringen vurderer å innføre strengere regler for produksjon og lagring av olje, gass og kull. Det innebærer blant annet forbud mot såkalt hydraulisk fracking, hvor man sender vann og kjemikalier ned i grunnen under høyt trykk for å sprekke opp formasjonen slik at oljen strømmer opp.

Reguleringen innebærer også det Questerre betegner som «meningsfull» utnyttelse av naturgass i regionen.

Myndighetene trekker spesielt frem området rundt Utica-formasjonen som et område de vil beskytte. Det er i Utica-formasjonen mesteparten av selskapets verdier ligger. Så gjenstår spørsmålet hvor mye de er verdt om myndighetenes forslag blir vedtatt.

Fordømmer

Regjeringen i Quebec skriver i en uttalelse at de har som formål å sikre menneskers sikkerhet og beskyttelse av miljøet. Vider heter det at de nå tar konsekvensen av bekymringene fra befolkningen, lokalsamfunnene, organisasjonene og næringslivet ved å presentere et nytt sett med forskrifter som tar sikte på å stramme inn regelverket for leting, utnyttelse og lagring av olje og gass i Quebec.

Med meldingen følger en konsultasjonsperiode på 45 dager.

Kort tid etter meldingen kom, sendte det Oslo Børs-noterte oljeselskapet Questerre ut et motsvar hvor det fordømmer hva det anser som kortsiktig valgkamppolitikk i Quebec.

Selskapet mener forslaget vil bety et forbud mot all betydningsfull utvinning av naturgass i Quebec.

– Questerre fordømmer dagens avgjørelse av regjeringen i Quebec om å kapitulere for en høylytt minoritet som søker å både blokkere utviklingen av vårt globale miljø og veksten i Quebecs økonomi. Denne beslutningen er motivert utelukkende av kortsiktig politikk før det forestående valget, sier Questerre-sjef Michael Binnion.

– Gir ingen mening

De foreslåtte reguleringene lyder blant annet:

  • Fracking innenfor de første 1000 meter fra overflaten er forbudt uavhengig av bergvarianter.
  • Ingen frakcing er tillatt fra vannmiljøet.
  • Leting og produksjon av olje og gass nær urbaniserte områder er forbudt. Det vil bli lagt til en beskyttelsessone på én kilometer. Denne blir også doblet om det er offentlige bygninger, skoler, sykehus eller fritidsaktiviteter i nærheten.

– Beslutningen gir ingen mening ser man på vitenskapen bak moderne naturgassutviklinger, økonomien eller ønsket til majoriteten i Quebec, sier Binnion.

Han viser til 134 uavhengige studier som viser at det ikke finnes noen forbindelse mellom hydraulisk fracking av natursgassbrønner og drikkevann.

Kalte loven milepæl for to år siden

For halvannet år siden godkjente Quebec en ny karbonlovgivning som omfatter energipolitikk frem til 2030. Da mente Questerre at det var sannsynlig at myndighetene åpnet opp for utvikling av gass- og skiferoljereserver i provinsen.

– Den nye loven er en milepæl for Quebec, sa Binnion da, som ifølge ham selv hadde lobbet for en revisjon av petroleumslovgivningen i mer enn seks år.

Da sa oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets til TDN Direkt at loven var helt avgjørende for Questerre. Det er oljeselskapets skifergasseiendeler i den såkalte Utica-formasjonen som utgjør den store majoriteten av verdien i selskapet.

– Det er dette som gjør at aksjen kan gå mye. Utfallsrommet på verdien til Utica er stort, avhengig av hva man legger til grunn for gasspriser, volumer, rettigheter, og så videre, sa Sveen-Nilsen da.(Vilkår)

Wiedswangs gardinpreken
DNs kommentator om Trump, toll, handelskrig og gardinpreken.
01:18
Publisert: