Tirsdag morgen la seismikkselskapet Polarcus frem resultater for fjerde kvartal 2017.

Seismikkselskapene samler inn data om undergrunnen for å kartlegge mulige olje- og gassreserver.

Polarcus hadde allerede varslet om et tøft fjerde kvartal og gjorde tidligere i år en finansiell restruktureringen av selskapet. Oljeserviceselskapene er blitt rammet hardt siden oljeprisfallet, og bransjen har vært gjenstand for konsolideringer og sammenslåinger. Og pengene har rent ut.

Administrerende direktør i Polarcus, Duncan Eley.
– Administrerende direktør i Polarcus, Duncan Eley. (Foto: Polarcus) Mer...

Polarcus har ikke vært noe unntak. I 2017 gikk selskapet over én milliard i minus på driften.

Skriver ned skip og utstyr

Den ferske kvartalsrapporten viser at de siste tre månedene av 2017 ble tøffe – akkurat som varslet.

I fjerde kvartal skrev Polarcus ned den bokførte verdien på skip, utstyr og multiklientbibliotek med 89,8 millioner dollar, tilsvarende 702 millioner kroner. Den vedvarende utfordrende markedssituasjonen får skylden.

– Siden 2014 har oljeprisnedgangen forårsaket svake nivåer av investeringer i seismikk fra oljeselskapene, med et påfølgende fall i etterspørselen for Polarcus' tjenester og lavere rater i hele bransjen. Markedet fortsetter å være utfordrende og usikkert, skriver Polarcus i rapporten.

Multiklientbibliotek er varelageret seismikkselskapene har av seismikk som er innhentet på selskapets eget initiativ, for deretter å tilbys til oljeselskaper og andre. Det er derfor en mer usikker inntektskilde enn når seismikk innhentes på initiativ og kontrakt fra det enkelte oljeselskap.

– Fortsatt begrensede leteinvesteringer fra oljeselskapene og lavere etterspørsel, kombinert med et overskudd i flåtekapasiteten skaper stor konkurranse for seismikkontrakter, skriver selskapet.

Klarer fire tøffe år til

Inntektene til Polarcus falt med 21 prosent på årsbasis fra 47 millioner dollar i fjerde kvartal 2016 til 37 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor. Det ga et resultat før skatt på minus 92 millioner dollar i kvartalet, tilsvarende 719 millioner kroner, en snau forbedring fra fjoråret da Polarcus fikk et resultat før skatt på 97 millioner dollar i fjerde kvartal.

Men Polarcus mener å ha sett tegn til en stabilisering av markedet i starten av 2018, men igjen er det for tidlig å konkludere med at markedet er i bedring. Tidligere i år lanserte selskapet en ny refinansieringsløsning som blant annet innebærer at det skal hentes inn 340 millioner i frisk egenkapital gjennom en rettet emisjon på 300 millioner kroner og en reparasjonsemisjon på 40 millioner kroner.

Dette vil ifølge Polarcus forbedre likviditeten i selskapet med inntil 221 millioner dollar frem til 2022.

– Det setter Polarcus i en sterk posisjon til å navigere godt om markedet forholder seg flatt de neste fire årene, skriver selskapet.

I første halvår 2018 har Polarcus booket 90 prosent av flåtekapasiteten sin.(Vilkår)

Christian Ringnes om Hagens kunstkjøp:–Jeg er helt sikkert på at det kunne passet på Ekeberg
Christian Ringnes åpner for å plassere Stein Erik Hagens selvlysende tre i Ekebergparken.
01:26 Min
Publisert: