Venter halvering i skattekroner fra olje og gass i år

Etter å ha hentet inn anslag fra oljeselskapene, er petroleumsskatten for 2023 estimert til om lag 433 milliarder kroner.

− Årets terminskatt ligger fortsatt på et historisk svært høyt nivå, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
− Årets terminskatt ligger fortsatt på et historisk svært høyt nivå, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.Foto: Øyvind Elvsborg
Publisert 30. June 2023, kl. 05.03Oppdatert 30. June 2023, kl. 05.13