Oslo tingrett har avsatt tre måneder til Økokrims sak mot Arne Helland, Christian Albrecht Selmer og TGS-Nopec Geophysical Company for brudd på ligningsloven. Saken starter mandag.

Helland var tidligere finansdirektør i seismikkselskapet TGS-Nopec Geophysical. Selmer var tidligere toppsjef i det Bjarne Skeie-kontrollerte oljeselskapet EPH, som tidligere het Skeie Energy.