Statens pensjonsfond Utland kjøper halvparten av en portefølje av logistikkeiendommer for omkring 8,9 millliarder kroner, ifølge en pressemelding.

Porteføljen omfatter 195 eiendommer i 11 europeiske land inkludert Frankrike, Storbritannia, Spania, Polen og Italia.

- Avtalen står for fondets første investering i logistikkeiendom og er i tråd med vår strategi om å utvikle en eiendomsportefølje av høy kvalitet som er spredt over ulike land og sektorer, sier Karsten Kallevig, direktør for eiendomsinvesteringer i Norges Bank Investment Management (NBIM) som forvalter fondet.

Selgeren er det amerikanske selskapet Prologis, som vil fortsette å eie de resterende 50 prosent av porteføljen og stå for driften av eiendommene på vegne av partnerskapet.

Partnerskapet har i utgangspunktet en varighet på 15 år, som kan bli forlenget.

Partnerne har som intensjon å nedbetale eksisterende bankgjeld innen første kvartal 2014. Som del av transaksjonen, vil fondet få opsjoner om å kjøpe 6 millioner aksjer i Prologis til 35,64 dollar per aksje.

Kjøpsprisen inkluderer eksisterende bankgjeld på 0,1 milliarder euro.

Porteføljens største eksponering er mot Frankrike, fulgt av Storbritannia, Spania, Polen og Italia. Disse landene står for 73 prosent av den totale investeringsverdien. Porteføljen har også eiendommer i Tsjekkia, Ungarn, Nederland, Sverige og Belgia.

Eiendommene har 4,5 millioner kvadratmeter med utleiebart areal og brukes hovedsakelig som distribusjonslokaler av omtrent 300 leietagere fra ulike bransjer.

Prologis, Inc., er en ledende eier, operatør og utvikler av næringseiendom i markeder i Amerika, Europa og Asia.

Ved utgangen av september 2012 eide eller forvaltet Prologis om lag 52,5 millioner kvadratmeter med eiendom og utviklingsprosjekter i 21 land. Selskapet leier ut distribusjonslokaler til mer enn 4500 kunder

Transaksjonen, som partene ble enige om i dag, ventes å bli gjennomført i første kvartal 2013.

Oljefondet har en målsetning om at fem prosent av forvaltningskapitalen skal være investert i eiendom. Før dagens kjøp og per tredje kvartal var andelen 0,3 prosent.

Les også:
Nå blir en del av denne gaten din


Oljefondet klar til å kjøpe amerikansk eiendom

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.