Regjeringen setter ned to ekspertutvalg der det ene skal vurdere handlingsregelen og det andre innføring av flerårige statsbudsjett.

– Fondet er i dag blitt så stort at brå svingninger kan gi store utslag i norsk økonomi. Det gjør økonomien veldig sårbar, sa finansminister Siv Jensen under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Svaret fra regjeringen er å sette ned et ekspertutvalg som skal undersøke om handlingsregelen bør nyanseres og presiseres for å sikre stabilitet i pengebruken.

Regjeringen ønsker å se om regelen bør suppleres med ytterligere regler som skal virke disiplinerende for framtidige regjeringer, og eller å understreke behov som skal tillegges særlig vekt.

Det kan for eksempel bli aktuelt å innrette oljepengebruken på en slik måte at den stimulerer til hurtigere vekst i fastlandsøkonomien.

Bruker bare 3 prosent

Fondet er nemlig så stort at dersom noen i fremtiden skulle ønske å benytte seg av hele handlingsrommet regelen gir, ville det mest sannsynlig skape store skadevirkninger i økonomien.

Da ville også statsbudsjettene variert kraftig i størrelse, avhengig av fondets utvikling fra år til år.

Kort fortalt tillater handlingsregelen å bruke fondets beregnede avkastning på 4 prosent hvert år.

I budsjettforslaget til den blåblå regjeringen blir det imidlertid bare brukt oljeinntekter tilsvarende en avkastning på 3 prosent. Likevel har finansministeren rundt 17 oljemilliarder mer å rutte med enn i fjor.

– Handlingsregelen gir klare svar på en del forhold, men samtidig åpner den for skjønn på andre områder. Vårt oppdrag er både å diskutere regelen og å vurdere denne i forhold til tilgrensende problemområder, sier utvalgets leder, professor Øystein Thøgersen ved Norges Handelshøyskole.

Drift og investering

Mens det ene ekspertutvalget altså skal vurdere om handlingsregelen for bruken av oljepenger bør endres, skal et annet ekspertutvalg vurdere å innføre flerårige statsbudsjetter og se på om statsbudsjettene i større grad kan skille mellom investering og drift.

– Det Frp har vært opptatt av, er at vi skal bruke oljepengene riktig, sier Jensen og peker på at dette handler om å øke investeringene i infrastruktur, forskning og utdanning og legge opp til vekstfremmende skattelettelser.

Ved å definere en større del av den offentlige pengebruken som investeringer, tas de ut av driftsbudsjettet, hvilket åpner for å øke den totale pengebruken fordi investeringer normalt ikke anses som inflasjonsdrivende.

Les også:
Dette kommer i statsbudsjettet
 

  - Jeg har hatt en fantastisk karriere

 

  

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.