På veggen henger et svart-hvitt foto av flere generasjoner fabrikkeiere. En modell av en gammel dobbel sovepose vitner om Fuglesang-firmaets opphav: Et av de første produktene var spesialsydde dobbelt soveposer for Fridtjof Nansens polarekspedisjoner. Utenfor ligger snøen tykk mellom tradisjonelle industribygg. Det er lite som signaliserer hva som nå er blitt det store vekstområdet for denne femtegenerasjons industribedriften på Oslos østkant: oljenæringen.

Fuglesangs er en familiebedrift i femte generasjon. Utviklingen har gått fra Ajungilak soveposer til undervannsutstyr. Dagens styreleder Hans Petter Fuglsang i hvit skjorte til venstre.
Fuglesangs er en familiebedrift i femte generasjon. Utviklingen har gått fra Ajungilak soveposer til undervannsutstyr. Dagens styreleder Hans Petter Fuglsang i hvit skjorte til venstre. (Foto: Mikaela Berg)

– Det er ikke min jobb å spå oljeprisen. Vi kan leve med 40 dollar fatet, sier daglig leder Aleksander Fuglesang i Fuglesangs Subsea.

– Men 50–70 dollar utløser enda mer aktivitet over tid.

Leverandørjubel

Nå, med en oljepris som de siste dagene har ligget over 70 dollar fatet, bobler hele oljebransjen over av ny optimisme etter tre-fire år med oljekrise. Ifølge en fersk undersøkelse fra DNV GL er norske oljefolk enda mer optimistiske enn snittet internasjonalt:

  • 65 prosent av norske oljetopper tror omsetningen vil stige i år, mot 61 prosent internasjonalt.
  • 59 prosent av norske respondenter tror overskuddet vil øke, mot 54 prosent internasjonalt.
  • 27 prosent av norske respondenter tror at de vil øke antall ansatte, mot 20 prosent internasjonalt.

Regionalsjef Kjell Eriksson for olje og gass i DNV GL i Norge er entusiastisk.

– Uansett tror jeg at det vil være mange vinnere i år – særlig de organisasjonene som har beholdt den kritiske kompetansen, vil være rustet for å gå inn i en ny periode med vekst, og også de som har investert i utvikling av nye metoder og verktøy, sier Eriksson i en melding.

Styreleder og fjerdegenerasjons industriherre Hans Petter Fuglesang viser frem en modell av en ekspedisjonssovepose av den typen bedriften laget for Nansen i sin tid. Familiebedriften laget lenge Ajungilak-soveposene.
Styreleder og fjerdegenerasjons industriherre Hans Petter Fuglesang viser frem en modell av en ekspedisjonssovepose av den typen bedriften laget for Nansen i sin tid. Familiebedriften laget lenge Ajungilak-soveposene. (Foto: Mikaela Berg)

Brukte oljekrisen

For Fuglesangs Subsea var oljekrisen langt på vei en mulighet til å komme inn i en etablert industri med nye løsninger. Fuglesangs Subsea har nemlig benyttet oljekrisen til å ta landteknologi til oljebransjen, og tilpasset gruvepumper til havbunnsbruk. Enkelt og billig. Først ble pumpene brukt til grøftegraving på havbunnen. I 2015 ble de godkjent for olje- og gassbruk.

– Vår første subseapumpe var å ta en etablert gruveteknologi og tilpasse den til havbunnsbruk. Der har vi nå 14 pumper i drift, i Malysia, Nordsjøen og så videre. Det var litt av starten. Da handler det om ikke å finne opp hele hjulet på nytt, men å forbedre de svake punktene, sier Fuglesang.

Omsetningen har økt fra 3,8 millioner kroner i 2015 til 30 millioner kroner i fjor.

– Vi er en liten norsk bedrift som har vært vant med å snu på kronen hele tiden. Vi utfordrer forretningsmodellen som har vært i oljebransjen. Vi kutter behov for noen hundre tusen timer designarbeid, sier han.

Han mener pumpene firmaet leverer kan gjøre feltutvikling 100–150 millioner kroner billigere per brønn.

Nylig har firmaet også satt i gang utviklingen av en helt ny type havbunnspumpe, som skal være den mest selvgående i hele næringen. Det aller meste av styringssystemene skal være plassert på havbunnen, slik at en unngår kilometervis med styringskabler og svære containere på dekk. Prosjektet til 70 millioner kroner er støttet av Forskningsrådet med 14 millioner kroner. Også Statoil har skutt inn penger i teknologiutviklingen.

Tror på undervannsmarkedet

Fuglesangs Subsea er del av den såkalte «Subsea Valley», rekken av undervannsleverandører i båndet fra Oslo til Kongsberg. Olje- og energiminister Terje Søviknes mener styrken i leverandørmiljøet på Østlandet er lite kjent i en landsdel der oljemotstanden er sterk.

Ifølge oljekonsulent Jarand Rystad i Rystad Energi kan subseamarkedet være blant leverandørmarkedene som tar av først.
Ifølge oljekonsulent Jarand Rystad i Rystad Energi kan subseamarkedet være blant leverandørmarkedene som tar av først. (Foto: Carina Johansen)

– Det er en av de tingene jeg synes har vært vanskeligst i løpet av 2017 er å formidle også østpå at man har dette sterke kompetansemiljøet knyttet til subsea, sier Søviknes.

Ifølge oljekonsulent Jarand Rystad i Rystad Energi kan subseamarkedet være blant leverandørmarkedene som tar av først. Bygging av undervannsinstallasjoner er et billig alternativ til plattformutbygginger. Tilknytning av undervannssatellitter til eksisterende plattformer er også en rask måte å få nye fat i produksjon på. Frem mot 2025 vil det trolig være snakk om en dobling av det globale markedet for subsea-tjenester, ifølge Rystad.

– Selv om skiferolje tar en stor del av den globale veksten vil antall felt som skal utvikles med havbunnsløsninger øke kraftig fremover, sier Rystad. (Vilkår)

Fuglesangs Subsea er representant for den såkalte «Subsea Valley» – rekken av ukjente oljeservicebedrifter mellom Oslo og Kongsberg.
Fuglesangs Subsea er representant for den såkalte «Subsea Valley» – rekken av ukjente oljeservicebedrifter mellom Oslo og Kongsberg. (Foto: Mikaela Berg)