Hun står foran 300 oljeleverandører i en tettpakket konferansesal på Scandic Forus og snakker om alt Statoil har gjort for å bedre samhandlingen med leverandørindustrien gjennom oljekrisen. Prosjekt- og teknologidirektør Margareth Øvrum har ønsket å ta på alvor påstandene om maktarroganse i Statoil og fryktkultur blant leverandørene.

– Jeg vil ikke ha det sånn at det skal være noen fryktkultur. Vi er jo så avhengig av leverandørene for å få til gode løsninger. Jeg fikk tilbakemeldinger om at vi ikke var nok forutsigbare, at vi ikke var åpne nok. Det har vi prøvd å gjøre noe med. Derfor har vi de seminarene vi har nå, sier hun til DN etter innlegget.

Slike leverandørmøter i flere norske byer er blitt en viktig del av sjarmoffensiven. I fjor møtte hun rundt 700 bedrifter på en tilsvarende turné.

Trege nordmenn

Basert på tilbakemeldingene i fjor, åpnet Statoil også en leverandørportal for å gjøre det enklere for små oljeleverandører å komme i kontakt med relevante beslutningstagere i selskapet. Portalen garanterer svar og rask behandling. Nå viser det seg at norsk leverandørindustri i liten grad har benyttet seg av mulighetene den selv har etterspurt.

Av 1380 henvendelser i portalen siden leverandørportalen ble etablert i oktober 2016, er bare 12 prosent fra norske selskaper.

Øvrum legger ikke skjul på at hun er overrasket over den lave norskandelen.

– Det har vært veldig mange internasjonale som har spurt om ting, sier hun.

I tillegg har også Statoil en egen innovasjonsportal som åpner for at Statoil kan være med og finansiere uttestning av ideer med et par millioner kroner. Også her etterlyser Øvrum flere henvendelser.

– Jeg har midler hos meg hvis man kommer med ”blue sky”-ideer, ville ideer som kan føre til noe spennende, sier hun.

Annen agenda

Eirik Renli og Reid Skjærpe er blant oljeleverandørene som kommer frem til Øvrum i pausen. Renli er styreleder i oppstartsselskapet Coreall, som sliter med å få innpass hos Statoil. Han medgir at han ikke har brukt Statoils nye leverandørportal, men han sitter igjen med inntrykket av at folk lenger nede i Statoil-systemet har en annen agenda enn Øvrum.

– Margareth sier ”du må bare snakke med meg”. Men det er klart at alle kan ikke gjøre det, sier Renli.

Han mener Statoil-organisasjonen i praksis holder seg til de store leverandørselskapene.

– I Coreall opplever vi at siden de har rammeavtaler på samme type teknologi, blir det verre for de små, sier Renli.

Skjærpe mener konsekvensen fort blir at små oljeleverandører må bli kjøpt av en av de store oljeleverandørene for å få innpass hos Statoil. Da lurer han om selskapet får nok leverandørmangfold å spille på i lengden.

Uansett er de to oljeleverandørene enige om én ting. Det er et bedret stemning i bransjen etter bunnåret 2016, noe også en fersk undersøkelse i regi av SR-bank indikerte denne uken.

– Det er nok riktig. Det som skjedde i 2015-2016, var at alle ansatte i oljeselskaper var redde for jobben sin eller kun fokuserte på kostnadsreduksjoner. De hadde ikke tid til å snakke med sånne som oss, sier Renli.

– Det har jo snudd.(Vilkår)

Nå kommer hi-fi-merkene etter Apple
Helt trådløse ørepropper ble gjort kjent gjennom Apple Airpods. Nå kommer flere store navn innen hi-fi etter.
00:45
Publisert: