Prosafe, som tilbyr boligrigger slik at oljearbeidere har et sted å bo når de er på arbeid offshore, er blitt kraftig rammet av oljesmellen. Lavere oljepriser har redusert lønnsomheten for oljeselskapene, som har svart med å kutte i letingen etter nye felt, og kraftig barbering av sine letebudsjetter. 

Nå frykter Prosafe at krisen skal vare lenger.

«Fortsatt lave oljepriser og forsiktig lete- og produksjonsinvesteringer indikerer at aktivitetsnivået kan holde seg lave lenger enn tidligere trodd», konstaterer styret i den ferske kvartalsrapporten.

«Budaktiviteten i markedet på kort sikt er derfor redusert», skriver selskapet.

 Prosafe har opplevd at budaktiviteten i markedet har falt siden april i år.

«Sammenlignet med april har noen anbud, som Johan Sverdrup blitt tildelt, mens noen er blitt kansellert. De fleste anbudene er utenfor Nordsjøen», konstaterer selskapet.

Svakere resultater

Prosafe rapporterer om et underskudd på 32 millioner dollar i andre kvartal, og et samlet underskudd i første halvår på 49 millioner dollar i første halvår. I fjor var resultatet positivt med åtte millioner dollar i første halvår. 

Ser man på det rene driftsresultatet, før av- og nedskrivninger (ebitda) var det på 24 millioner dollar i andre kvartal og 55 millioner dollar i første halvår, om lag en halvering fra året før. For året regner selskapet med et ebitda-resultat på rundt 120 millioner dollar.

Har troen

Prosafe har ikke mistet troen, og er særlig glad for at det er nominert til en 12-måneders kontrakt for Statoil på det gigantiske Johan Sverdrup-feltet. Oppstarten er imidlertid ikke før i juni neste år, og verdien er på 53 millioner dollar.

«Kontrakten ventes å posisjonere «Safe Zephyrus» godt for videre arbeid på Johan Sverdrup», skriver Prosafe om boligriggen som skal inn på kontrakten.

På mellomlang til lang sikt tror Prosafe at aktiviteten i markedet vil ta seg opp igjen, der effektiviseringstiltak og jobbing på produserende og aldrende felt vil bidra positivt. Ny leting og nye feltutbygginger vil også gi økt etterspørsel.

«På enda lengre sikt vil aktiviteten også støttes av plattformfjernings-markedet», skriver selskapet.

Prosafe har kuttet kostnadene, og har solgt sin femte enhet, «Safe Regency», og sier også at selskapet vil være aktivt i konsolideringen i bransjen.(Vilkår)

Samsung gjenoppstår fra asken
Etter fadesen med Note 7 hvor batteriet tok fyr, kommer nå Samsung med oppfølgeren Note 8. Denne gang med en grundig batterisjekk.
01:47
Publisert: