Dersom de norske oljeserviceselskapene omsetter ordreboken på samme måte som de har gjort de seneste årene vil det være en forsiktig vekst fremover, og det er sannsynlig at omsetningen til norske leverandører vil øke i 2019.

Det fremkommer av rapporten «Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper», som Rystad Energy har utarbeidet for Olje- og energidepartementet, fremlagt torsdag.

– Vi har gode indikatorer på at det kan være fortsatt vekst også i de kommende årene, men selvfølgelig ikke tilbake til der vi var, sier seniorpartner Jan Byrkjeland i Rystad Energy til TDN Direkt i forbindelse med fremleggelsen av rapporten.

«2017 kan ha vært bunn»

Rystad Energy estimerer en total omsetning fra 14 utvalgte norske selskaper til mellom 92 og 111 milliarder kroner i 2019 tilsvarende en vekst på fem til 25 prosent fra 2018.

Ni av 14 utvalgte oljeserviceselskaper økte sine ordrebøker i 2018, hvilket indikerer at den totale omsetningen på 162 milliarder dollar i 2017 kan ha vært bunnivået totalt sett, ifølge analysehuset.

Det forventes i 2019 vekst i olje- og gassinvesteringer, for første gang siden 2014.

«Bølgen med nye offshore-prosjekter er forventet å drive investeringene fremover mot 2022, der dypvann er forventet å ha sterkest vekst av alle tilbudssegmenter med åtte prosent per år i snitt. Investeringer i gruntvann er estimert med fire prosent årlig vekst, mens det i skiferolje, konvensjonell onshore og oljesand er forventet moderat årlig vekst på null til to prosent», heter det i rapporten.

«Driver nummer én»

Rystad forventer en ny bølge med investeringsbeslutninger frem mot 2021, på nivå med rekordårene i 2011 til 2013, ettersom oljeselskapenes balansepris har forbedret seg gjennom nedturen.

– Det vi kan spå mest om er driverne fremover slik som offshoreprosjekter i første stadium, og hvor mange prosjekter som blir vedtatt. Dette er driver nummer en og der er vi inne i en positiv utvikling, sier Byrkjeland til TDN Direkt.

Prosjekter som planlegges utbygd med flyter eller subsea tie-back vil ta en større markedsandel sammenlignet med forrige syklus, noe som understreker at dypvannsutbygginger er blitt konkurransedyktig med utviklinger på grunt vann, skiferolje og konvensjonelle utbygginger på land.

For oljefelt er Norge og Storbritannia estimert til å være de største markedene hva gjelder investeringsaktivitet, mens Australia, Qatar, De forente arabiske emirater og Norge er forventet å være de største på gass og gass-kondensatfelt.

Forventer 60 dollar fatet

Ifølge Rystad Energy vil etterspørselsveksten etter olje avta noe fremover, primært på grunn av handelskrigene og utsiktene for den globale økonomien.

Kina og India vil fremdeles dominere veksten i etterspørselen, etterfulgt av Russland, Brasil, Saudi-Arabia og andre land i Midtøsten og Afrika. I sine analyser legger Rystad til grunn av den globale økonomiske situasjonen ikke er i resesjon.

Rystad Energy forventer en oljepris på om lag 60 dollar pr fat frem mot 2022. Analysebyrået forventer at IMO 2020 vil gi en positiv effekt på oljeprisen i første og andre kvartal 2020.

Videre forventes det betydelig vekst i skiferoljeproduksjon fremover, til tross for flat investeringsutvikling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.