Siri Hatlen ønsker ikke å gjenvelges som ny styreleder i Sevan Marine på generalforsamling, slik det er foreslått i innkallingen.

Utfallet av diskusjonene med partene og de virkemidlene som muligens må tas i bruk kan skape implikasjoner for den juridiske kompetansen i styret i henhold til kravene.

Hatlen har derfor, i vurdering av selskapet og aksjonærenes beste interesse, informert nominasjonskomitéen om sin beslutning, vises det til.

Mulig ulovlige avtaler

Sevan innledet i februar granskning av avtaler for en halv milliard kroner inngått med selskaper kontrollert av Sevan-gründer Arne Smedal, som står bak Logitel Offshore og CeFront Technology.

Smedal er også siktet for grov korrupsjon av Økokrim i kjølvannet av tre riggkontrakter som ble inngått i perioden 2005 til 2008 mens han var styreleder i Sevan Marine.

Bakgrunn: Gransker avtaler til en halv milliard dnPlus

Sevan Marine har gjennomgått lovligheten av avtalene de har med Logitel Offshore og har funnet mulige brudd på norsk selskapsrett. Dette kan føre til at avtalene er ugyldige eller kan gjøres ugyldige.

Styret i Sevan Marine innledet en dialog med Teekay og Logitel i februar for å få til en løsning. Frem til den seneste tiden var styret optimistiske til at de skulle få til en løsning som kunne presenteres på generalforsamlingen 25. mai.

Dialogen er nå stanset av Logitel/Teekay og de begrunner dette med ulykken på gangbroen på Arendal Spirit.

Vurderer rettssak

Sevan bemerker seg at Teekay ikke har allokert noen midler knyttet til Sevan Marine i forbindelse med Logitel-betalingene i sin restruktureringsplan.

Sevan Marine tror at kravet mot Teekay og eller Logitel kan beløpe seg til i overkant av 50 millioner dollar uavhengig av gyldigheten til avtalene.

Sevan Marine vurderer nå alternativene, inklusive en rettssak mot Logitel, Teekay og andre parter.

Tar tap

En gruppe minoritetseiere, som utgjør over ti prosent av aksjonærene, har bedt om en ekstern undersøkelse hvis det ikke oppnås en minnelig løsning.

"Utfallet av situasjonen og en potensiell "recovery" av verdier er nå usikker", heter det.

Sevan Marine har nå en forståelse av at Logitel/Teekay ikke har en intensjon om å holde tilbake den variable betalingen til Sevan Marine i forbindelse med Arendal Spirit i juni 2016.

På grunn av dette, og Logitel/Teekays beslutning om å utsette leveransen av enhet 2 og 3 utover 2019, venter selskapet å ta en nedskrivning og avsetning på åtte millioner dollar per 31. mars.

Sevan Marine stiger 1,9 prosent til 21,90 kroner på Oslo Børs drøye timen etter åpning mandag.

Les også:
Asia i dag: Japan gjør klar ny ammunisjon
Varsler kraftig økning i strømprisen dnPlus
Døråpner for gründere i New York
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.