– De får ikke bestemme. Det er snakk om b-aksjer. I løpet av kort tid vil de eie 16 prosent hver, sier Ståle Kyllingstad om aksjene de tre barna Kristina (33), Vegard (32) og Runar (29) i løpet av kort tid overtar.

Ingen av dem arbeider i dag i Kyllingstads konsern, IKM Gruppen.

Ståle Kyllingstad er fast bestemt på at han fortsatt skal ha siste ord når ting skal bestemmes, selv om generasjonsskiftet i familiekonsernet snart blir enda mer synlig.