Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy mener kvotering av kvinner til dommerstillinger har ført til en senking av det faglige nivået blant norske dommere. Dette er «ren logikk og like enkelt som matematikk», mener han. Kanskje det er derfor han suverent fremmer sine påstander uten å belegge dem med fakta.

I